Top-level resource versions.

Top-Level Resource Versions

ServiceResourceREST version in v1REST version in v2
AadDomainService2021-03-012022-12-01
AadOuContainer2021-03-012022-12-01
AadIamazureADMetric2020-07-01-preview2020-07-01-preview
AadIamDiagnosticSetting2017-04-012017-04-01
AadIamPrivateEndpointConnection2020-03-012020-03-01
AadIamprivateLinkForAzureAd2020-03-012020-03-01
AddonslistSupportPlanTypeInfo2018-03-012018-03-01
AddonsSupportPlanType2018-03-012018-03-01
AdvisorSuppression2020-01-012023-01-01
AgFoodPlatformDataConnectornot present2023-06-01-preview
AgFoodPlatformDataManagerForAgricultureResourcenot present2023-06-01-preview
AgFoodPlatformExtension2020-05-12-preview2023-06-01-preview
AgFoodPlatformFarmBeatsModel2020-05-12-previewRemoved from default due to deprecation
AgFoodPlatformPrivateEndpointConnectionnot present2023-06-01-preview
AgFoodPlatformSolutionnot present2023-06-01-preview
AlertsManagementActionRuleByName2019-05-05-preview2019-05-05-preview
AlertsManagementAlertProcessingRuleByNamenot present2023-05-01-preview
AlertsManagementPrometheusRuleGroupnot present2023-03-01
AlertsManagementSmartDetectorAlertRule2019-06-012021-04-01
AnalysisServiceslistServerGatewayStatus2017-08-012017-08-01
AnalysisServicesServerDetails2017-08-012017-08-01
ApiCenterServicenot present2023-07-01-preview
ApiManagementApi2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiDiagnostic2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiDiagnosticLogger2018-01-01Removed from more recent versions
ApiManagementApiIssue2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiIssueAttachment2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiIssueComment2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiManagementService2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiOperation2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiOperationPolicy2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiOperationsPolicy2016-10-10Renamed to ApiOperationPolicy
ApiManagementApiPolicy2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiRelease2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiSchema2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiTagDescription2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiVersionSet2020-12-012022-08-01
ApiManagementApiWikinot present2022-08-01
ApiManagementAuthorizationnot present2022-08-01
ApiManagementAuthorizationAccessPolicynot present2022-08-01
ApiManagementAuthorizationProvidernot present2022-08-01
ApiManagementAuthorizationServer2020-12-012022-08-01
ApiManagementBackend2020-12-012022-08-01
ApiManagementCache2020-12-012022-08-01
ApiManagementCertificate2020-12-012022-08-01
ApiManagementContentItem2020-12-012022-08-01
ApiManagementContentType2020-12-012022-08-01
ApiManagementDiagnostic2020-12-012022-08-01
ApiManagementDiagnosticLogger2018-01-01Removed from more recent versions
ApiManagementDocumentationnot present2022-08-01
ApiManagementEmailTemplate2020-12-012022-08-01
ApiManagementGateway2020-12-012022-08-01
ApiManagementGatewayApiEntityTag2020-12-012022-08-01
ApiManagementGatewayCertificateAuthority2020-12-012022-08-01
ApiManagementGatewayHostnameConfiguration2020-12-012022-08-01
ApiManagementgetApiManagementServiceDomainOwnershipIdentifier2020-12-012022-08-01
ApiManagementgetApiManagementServiceSsoToken2020-12-012022-08-01
ApiManagementgetAuthorizationLoginLinkPostnot present2022-08-01
ApiManagementgetUserSharedAccessToken2020-12-012022-08-01
ApiManagementGlobalSchemanot present2022-08-01
ApiManagementGraphQLApiResolvernot present2022-08-01
ApiManagementGraphQLApiResolverPolicynot present2022-08-01
ApiManagementGroup2020-12-012022-08-01
ApiManagementGroupUser2020-12-012022-08-01
ApiManagementIdentityProvider2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistAuthorizationServerSecrets2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistDelegationSettingSecrets2020-12-012021-08-01
ApiManagementlistGatewayDebugCredentialsnot present2023-03-01-preview
ApiManagementlistGatewayKeys2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistGatewayTracenot present2023-03-01-preview
ApiManagementlistIdentityProviderSecrets2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistNamedValue2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistOpenIdConnectProviderSecrets2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistPolicyFragmentReferences2021-12-01-preview2022-08-01
ApiManagementlistSubscriptionSecrets2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistTenantAccessGitSecrets2019-12-01Replaced by listTenantAccessSecrets
ApiManagementlistTenantAccessSecrets2020-12-012022-08-01
ApiManagementlistWorkspaceNamedValuenot present2022-09-01-preview
ApiManagementlistWorkspacePolicyFragmentReferencesnot present2022-09-01-preview
ApiManagementlistWorkspaceSubscriptionSecretsnot present2022-09-01-preview
ApiManagementLogger2020-12-012022-08-01
ApiManagementNamedValue2020-12-012022-08-01
ApiManagementNotificationRecipientEmail2020-12-012022-08-01
ApiManagementNotificationRecipientUser2020-12-012022-08-01
ApiManagementOpenIdConnectProvider2020-12-012022-08-01
ApiManagementPolicy2020-12-012022-08-01
ApiManagementPolicyFragment2021-12-01-preview2022-08-01
ApiManagementPrivateEndpointConnectionByName2021-04-01-preview2022-08-01
ApiManagementProduct2020-12-012022-08-01
ApiManagementProductApi2020-12-012022-08-01
ApiManagementProductApiLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementProductGroup2020-12-012022-08-01
ApiManagementProductGroupLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementProductPolicy2020-12-012022-08-01
ApiManagementProductWikinot present2022-08-01
ApiManagementProperty2019-01-01Replaced by NamedValue
ApiManagementSchema2021-04-01-preview2021-04-01-preview
ApiManagementSubscription2020-12-012022-08-01
ApiManagementTag2020-12-012022-08-01
ApiManagementTagApiLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementTagByApi2020-12-012022-08-01
ApiManagementTagByOperation2020-12-012022-08-01
ApiManagementTagByProduct2020-12-012022-08-01
ApiManagementTagOperationLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementTagProductLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementUser2020-12-012022-08-01
ApiManagementWorkspacenot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApinot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApiOperationnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApiOperationPolicynot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApiPolicynot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApiReleasenot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApiSchemanot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceApiVersionSetnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceGlobalSchemanot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceGroupnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceGroupUsernot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceNamedValuenot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceNotificationRecipientEmailnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceNotificationRecipientUsernot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspacePolicynot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspacePolicyFragmentnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceProductnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceProductApiLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceProductGroupLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceProductPolicynot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceSubscriptionnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceTagnot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceTagApiLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceTagOperationLinknot present2022-09-01-preview
ApiManagementWorkspaceTagProductLinknot present2022-09-01-preview
AppCertificate2022-03-012022-10-01
AppConnectedEnvironmentnot present2022-10-01
AppConnectedEnvironmentsCertificatenot present2022-10-01
AppConnectedEnvironmentsDaprComponentnot present2022-10-01
AppConnectedEnvironmentsStoragenot present2022-10-01
AppContainerApp2022-03-012022-10-01
AppContainerAppsAuthConfig2022-03-012022-10-01
AppContainerAppsSourceControl2022-03-012022-10-01
AppDaprComponent2022-03-012022-10-01
AppgetContainerAppAuthTokennot present2022-10-01
AppgetManagedEnvironmentAuthTokennot present2022-10-01
AppJobnot present2023-04-01-preview
ApplistConnectedEnvironmentsDaprComponentSecretsnot present2022-10-01
ApplistContainerAppCustomHostNameAnalysis2022-03-012022-10-01
ApplistContainerAppSecrets2022-03-012022-10-01
ApplistDaprComponentSecrets2022-03-012022-10-01
ApplistJobSecretsnot present2023-04-01-preview
AppManagedCertificatenot present2023-04-01-preview
AppManagedEnvironment2022-03-012022-10-01
AppManagedEnvironmentsStorage2022-03-012022-10-01
AppComplianceAutomationReport2022-11-16-preview2022-11-16-preview
AppConfigurationConfigurationStore2020-06-012023-03-01
AppConfigurationKeyValue2020-07-01-preview2023-03-01
AppConfigurationlistConfigurationStoreKeys2020-06-012023-03-01
AppConfigurationlistConfigurationStoreKeyValue2020-06-01Renamed to listConfigurationStoreKeys
AppConfigurationPrivateEndpointConnection2020-06-012023-03-01
AppConfigurationReplicanot present2023-03-01
AppPlatformApiPortal2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformApiPortalCustomDomain2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformApmnot present2023-05-01-preview
AppPlatformApp2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformApplicationAcceleratornot present2023-05-01-preview
AppPlatformApplicationLiveViewnot present2023-05-01-preview
AppPlatformBinding2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformBuildpackBinding2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformBuildServiceAgentPool2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformBuildServiceBuildnot present2023-05-01-preview
AppPlatformBuildServiceBuilder2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformCertificate2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformConfigServer2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformConfigurationService2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformContainerRegistrynot present2023-05-01-preview
AppPlatformCustomDomain2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformCustomizedAcceleratornot present2023-05-01-preview
AppPlatformDeployment2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformDevToolPortalnot present2023-05-01-preview
AppPlatformGateway2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformGatewayCustomDomain2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformGatewayRouteConfig2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformgetAppResourceUploadUrl2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformgetBuildServiceBuildResultLog2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformgetBuildServiceResourceUploadUrl2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformgetDeploymentLogFileUrl2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformgetDeploymentRemoteDebuggingConfignot present2023-05-01-preview
AppPlatformlistApmSecretKeysnot present2023-05-01-preview
AppPlatformlistBuildServiceBuilderDeploymentsnot present2023-05-01-preview
AppPlatformlistGatewayEnvSecretsnot present2023-05-01-preview
AppPlatformlistServiceGloballyEnabledApmsnot present2023-05-01-preview
AppPlatformlistServiceTestKeys2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformMonitoringSetting2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformService2020-07-012023-05-01-preview
AppPlatformServiceRegistry2022-01-01-preview2023-05-01-preview
AppPlatformStorage2021-09-01-preview2023-05-01-preview
AttestationAttestationProvider2020-10-012021-06-01
AttestationPrivateEndpointConnection2020-10-012021-06-01
AuthorizationAccessReviewHistoryDefinitionById2021-11-16-preview2021-12-01-preview
AuthorizationAccessReviewScheduleDefinitionById2021-03-01-preview2021-12-01-preview
AuthorizationManagementLockAtResourceGroupLevel2017-04-012020-05-01
AuthorizationManagementLockAtResourceLevel2017-04-012020-05-01
AuthorizationManagementLockAtSubscriptionLevel2017-04-012020-05-01
AuthorizationManagementLockByScope2017-04-012020-05-01
AuthorizationPolicyAssignment2020-09-012022-06-01
AuthorizationPolicyDefinition2020-09-012021-06-01
AuthorizationPolicyDefinitionAtManagementGroup2020-09-012021-06-01
AuthorizationPolicyExemption2020-07-01-preview2022-07-01-preview
AuthorizationPolicySetDefinition2020-09-012021-06-01
AuthorizationPolicySetDefinitionAtManagementGroup2020-09-012021-06-01
AuthorizationPrivateLinkAssociation2020-05-012020-05-01
AuthorizationResourceManagementPrivateLink2020-05-012020-05-01
AuthorizationRoleAssignment2020-10-01-preview2022-04-01
AuthorizationRoleDefinition2018-01-01-preview2022-05-01-preview
AuthorizationRoleManagementPolicyAssignment2020-10-012020-10-01
AuthorizationScopeAccessReviewHistoryDefinitionById2021-12-01-preview2021-12-01-preview
AuthorizationScopeAccessReviewScheduleDefinitionById2021-12-01-preview2021-12-01-preview
AuthorizationVariablenot present2022-08-01-preview
AuthorizationVariableAtManagementGroupnot present2022-08-01-preview
AuthorizationVariableValuenot present2022-08-01-preview
AuthorizationVariableValueAtManagementGroupnot present2022-08-01-preview
AutomanageAccount2020-06-30-preview2020-06-30-preview
AutomanageConfigurationProfilenot present2022-05-04
AutomanageConfigurationProfileAssignment2020-06-30-preview2022-05-04
AutomanageConfigurationProfileHCIAssignmentnot present2022-05-04
AutomanageConfigurationProfileHCRPAssignmentnot present2022-05-04
AutomanageConfigurationProfilePreference2020-06-30-preview2020-06-30-preview
AutomanageConfigurationProfilesVersionnot present2022-05-04
AutomationAutomationAccount2021-06-222022-08-08
AutomationCertificate2019-06-012022-08-08
AutomationConnection2019-06-012022-08-08
AutomationConnectionType2019-06-012022-08-08
AutomationCredential2019-06-012022-08-08
AutomationDscConfiguration2019-06-012022-08-08
AutomationDscNodeConfiguration2019-06-012022-08-08
AutomationHybridRunbookWorker2021-06-222022-08-08
AutomationHybridRunbookWorkerGroup2021-06-222022-08-08
AutomationJobSchedule2019-06-012022-08-08
AutomationlistKeyByAutomationAccount2021-06-222022-08-08
AutomationModule2019-06-012022-08-08
AutomationPrivateEndpointConnection2020-01-13-preview2020-01-13-preview
AutomationPython2Package2019-06-012022-08-08
AutomationPython3Packagenot present2022-08-08
AutomationRunbook2019-06-012022-08-08
AutomationSchedule2019-06-012022-08-08
AutomationSoftwareUpdateConfigurationByName2019-06-012019-06-01
AutomationSourceControl2019-06-012022-08-08
AutomationVariable2019-06-012022-08-08
AutomationWatcher2019-06-012020-01-13-preview
AutomationWebhook2015-10-312015-10-31
AutonomousDevelopmentPlatformAccount2021-02-01-preview2021-11-01-preview
AutonomousDevelopmentPlatformDataPool2021-02-01-preview2021-11-01-preview
AVSAddon2020-07-17-preview2022-05-01
AVSAuthorization2020-03-202022-05-01
AVSCloudLink2021-06-012022-05-01
AVSCluster2020-03-202022-05-01
AVSDatastore2021-01-01-preview2022-05-01
AVSgetScriptExecutionLogs2021-06-012022-05-01
AVSGlobalReachConnection2020-07-17-preview2022-05-01
AVSHcxEnterpriseSite2020-03-202022-05-01
AVSlistClusterZonesnot present2022-05-01
AVSlistPrivateCloudAdminCredentials2020-03-202022-05-01
AVSPlacementPolicy2021-12-012022-05-01
AVSPrivateCloud2020-03-202022-05-01
AVSScriptExecution2021-06-012022-05-01
AVSWorkloadNetworkDhcp2020-07-17-preview2022-05-01
AVSWorkloadNetworkDnsService2020-07-17-preview2022-05-01
AVSWorkloadNetworkDnsZone2020-07-17-preview2022-05-01
AVSWorkloadNetworkPortMirroring2020-07-17-preview2022-05-01
AVSWorkloadNetworkPublicIP2021-06-012022-05-01
AVSWorkloadNetworkSegment2020-07-17-preview2022-05-01
AVSWorkloadNetworkVMGroup2020-07-17-preview2022-05-01
AzureActiveDirectoryB2CTenant2019-01-01-preview2021-04-01
AzureActiveDirectoryGuestUsage2020-05-01-preview2021-04-01
AzureArcDataActiveDirectoryConnector2022-03-01-preview2023-01-15-preview
AzureArcDataDataController2021-06-01-preview2023-01-15-preview
AzureArcDataFailoverGroupnot present2023-01-15-preview
AzureArcDataPostgresInstance2021-06-01-preview2023-01-15-preview
AzureArcDataSqlManagedInstance2021-06-01-preview2023-01-15-preview
AzureArcDataSqlServerDatabasenot present2023-01-15-preview
AzureArcDataSqlServerInstance2021-06-01-preview2023-01-15-preview
AzureDataSqlServer2019-07-24-preview2019-07-24-preview
AzureDataSqlServerRegistration2019-07-24-preview2019-07-24-preview
AzureSphereCatalog2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSphereDeployment2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSphereDevice2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSphereDeviceGroup2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSphereImage2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSpherelistCatalogDeployments2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSpherelistCatalogDeviceGroups2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSpherelistCatalogDeviceInsights2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSpherelistCatalogDevices2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureSphereProduct2022-09-01-preview2022-09-01-preview
AzureStackCustomerSubscription2017-06-012022-06-01
AzureStackgetProduct2017-06-012022-06-01
AzureStackgetProducts2017-06-012022-06-01
AzureStackgetRegistrationActivationKey2017-06-012022-06-01
AzureStackLinkedSubscription2020-06-01-preview2020-06-01-preview
AzureStacklistProductDetails2017-06-012022-06-01
AzureStacklistProducts2017-06-012022-06-01
AzureStackRegistration2017-06-012022-06-01
AzureStackHCIArcSetting2021-01-01-preview2023-03-01
AzureStackHCICluster2020-10-012023-03-01
AzureStackHCIExtension2021-01-01-preview2023-03-01
AzureStackHCIGalleryImagenot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIGuestAgentnot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIHybridIdentityMetadatumnot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIMachineExtensionnot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIMarketplaceGalleryImagenot present2022-12-15-preview
AzureStackHCINetworkInterfacenot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIStorageContainernot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIUpdatenot present2023-03-01
AzureStackHCIUpdateRunnot present2023-03-01
AzureStackHCIUpdateSummarynot present2023-03-01
AzureStackHCIVirtualHardDisknot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIVirtualMachinenot present2022-12-15-preview
AzureStackHCIVirtualNetworknot present2022-12-15-preview
BareMetalInfrastructureAzureBareMetalStorageInstancenot present2023-04-06
BatchApplication2021-01-012023-05-01
BatchApplicationPackage2021-01-012023-05-01
BatchBatchAccount2021-01-012023-05-01
BatchCertificate2021-01-01Deprecated and removed by Azure
BatchlistBatchAccountKeys2021-01-012023-05-01
BatchPool2021-01-012023-05-01
BillingBillingRoleAssignmentByBillingAccount2019-10-01-preview2019-10-01-preview
BillingBillingRoleAssignmentByDepartment2019-10-01-preview2019-10-01-preview
BillingBillingRoleAssignmentByEnrollmentAccount2019-10-01-preview2019-10-01-preview
BillinglistBillingAccountInvoiceSectionsByCreateSubscriptionPermission2020-05-012020-05-01
BlockchainBlockchainMember2018-06-01-preview2018-06-01-preview
BlockchainlistBlockchainMemberApiKeys2018-06-01-preview2018-06-01-preview
BlockchainlistLocationConsortiums2018-06-01-preview2018-06-01-preview
BlockchainlistTransactionNodeApiKeys2018-06-01-preview2018-06-01-preview
BlockchainTransactionNode2018-06-01-preview2018-06-01-preview
BlueprintArtifact2018-11-01-preview2018-11-01-preview
BlueprintAssignment2018-11-01-preview2018-11-01-preview
BlueprintBlueprint2018-11-01-preview2018-11-01-preview
BlueprintPublishedBlueprint2018-11-01-preview2018-11-01-preview
BotServiceBot2021-03-012022-09-15
BotServiceBotConnection2021-03-012022-09-15
BotServiceChannel2021-03-012022-09-15
BotServiceEnterpriseChannel2018-07-12[Deprecated by Azure](https:
BotServicelistBotConnectionServiceProviders2021-03-012022-09-15
BotServicelistBotConnectionWithSecrets2021-03-012022-09-15
BotServicelistChannelWithKeys2021-03-012022-09-15
BotServicelistQnAMakerEndpointKeynot present2022-09-15
BotServicePrivateEndpointConnection2021-05-01-preview2022-09-15
CacheAccessPolicynot present2023-05-01-preview
CacheAccessPolicyAssignmentnot present2023-05-01-preview
CacheDatabase2021-03-012023-03-01-preview
CacheEnterprisePrivateEndpointConnectionnot present2023-03-01-preview
CacheFirewallRule2020-06-012023-04-01
CacheLinkedServer2020-06-012023-04-01
CachelistDatabaseKeys2021-03-012023-03-01-preview
CachelistRedisKeys2020-06-012023-04-01
CachePatchSchedule2020-06-012023-04-01
CachePrivateEndpointConnection2021-03-012023-04-01
CacheRedis2020-06-012023-04-01
CacheRedisEnterprise2021-03-012023-03-01-preview
CdnAFDCustomDomain2020-09-012023-05-01
CdnAFDEndpoint2020-09-012023-05-01
CdnAFDOrigin2020-09-012023-05-01
CdnAFDOriginGroup2020-09-012023-05-01
CdnCustomDomain2020-09-012023-05-01
CdnEndpoint2020-09-012023-05-01
CdngetProfileSupportedOptimizationTypes2020-09-012023-05-01
CdnOrigin2020-09-012023-05-01
CdnOriginGroup2020-09-012023-05-01
CdnPolicy2020-09-012023-05-01
CdnProfile2020-09-012023-05-01
CdnRoute2020-09-012023-05-01
CdnRule2020-09-012023-05-01
CdnRuleSet2020-09-012023-05-01
CdnSecret2020-09-012023-05-01
CdnSecurityPolicy2020-09-012023-05-01
CertificateRegistrationAppServiceCertificateOrder2020-10-012022-09-01
CertificateRegistrationAppServiceCertificateOrderCertificate2020-10-012022-09-01
ChangeAnalysisConfigurationProfile2020-04-01-preview2020-04-01-preview
ChaosCapability2021-09-15-preview2023-04-15-preview
ChaosExperiment2021-09-15-preview2023-04-15-preview
ChaosTarget2021-09-15-preview2023-04-15-preview
CognitiveServicesAccount2017-04-182023-05-01
CognitiveServicesCommitmentPlan2021-10-012023-05-01
CognitiveServicesCommitmentPlanAssociationnot present2023-05-01
CognitiveServicesDeployment2021-10-012023-05-01
CognitiveServiceslistAccountKeys2017-04-182023-05-01
CognitiveServicesPrivateEndpointConnection2017-04-182023-05-01
CognitiveServicesSharedCommitmentPlannot present2023-05-01
CommunicationCommunicationService2020-08-202023-03-31
CommunicationDomain2021-10-01-preview2023-03-31
CommunicationEmailService2021-10-01-preview2023-03-31
CommunicationlistCommunicationServiceKeys2020-08-202023-03-31
CommunicationlistEmailServiceVerifiedExchangeOnlineDomains2021-10-01-preview2023-03-31
CommunicationSenderUsernamenot present2023-03-31
ComputeAvailabilitySet2020-12-012023-03-01
ComputeCapacityReservation2021-04-012023-03-01
ComputeCapacityReservationGroup2021-04-012023-03-01
ComputeCloudService2021-03-012022-09-04
ComputeDedicatedHost2020-12-012023-03-01
ComputeDedicatedHostGroup2020-12-012023-03-01
ComputeDisk2020-12-012022-07-02
ComputeDiskAccess2020-12-012022-07-02
ComputeDiskAccessAPrivateEndpointConnection2020-12-012022-07-02
ComputeDiskEncryptionSet2020-12-012022-07-02
ComputeGallery2020-09-302022-03-03
ComputeGalleryApplication2020-09-302022-03-03
ComputeGalleryApplicationVersion2020-09-302022-03-03
ComputeGalleryImage2020-09-302022-03-03
ComputeGalleryImageVersion2020-09-302022-03-03
ComputegetLogAnalyticExportRequestRateByInterval2020-12-012023-03-01
ComputegetLogAnalyticExportThrottledRequests2020-12-012023-03-01
ComputeImage2020-12-012023-03-01
ComputeProximityPlacementGroup2020-12-012023-03-01
ComputeRestorePoint2021-03-012023-03-01
ComputeRestorePointCollection2021-03-012023-03-01
ComputeSnapshot2020-12-012022-07-02
ComputeSshPublicKey2020-12-012023-03-01
ComputeVirtualMachine2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineExtension2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineRunCommandByVirtualMachine2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineScaleSet2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineScaleSetExtension2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineScaleSetVM2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineScaleSetVMExtension2021-03-012023-03-01
ComputeVirtualMachineScaleSetVMRunCommand2021-03-012023-03-01
ConfidentialLedgerLedger2020-12-01-preview2022-05-13
ConfidentialLedgerManagedCCFnot present2023-01-26-preview
ConfluentOrganization2020-03-012021-12-01
ConnectedVMwarevSphereCluster2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereDatastore2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereGuestAgent2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereHost2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereHybridIdentityMetadatum2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereInventoryItem2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereMachineExtension2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereResourcePool2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereVCenter2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereVirtualMachine2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereVirtualMachineTemplate2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConnectedVMwarevSphereVirtualNetwork2020-10-01-preview2022-07-15-preview
ConsumptionBudget2019-10-012023-05-01
ContainerInstanceContainerGroup2021-03-012023-05-01
ContainerRegistryAgentPool2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistryBuildStepnot present2018-02-01-preview
ContainerRegistryCacheRulenot present2023-01-01-preview
ContainerRegistryConnectedRegistry2020-11-01-preview2023-01-01-preview
ContainerRegistryCredentialSetnot present2023-01-01-preview
ContainerRegistryExportPipeline2020-11-01-preview2023-01-01-preview
ContainerRegistrygetBuildLogLink2018-02-01-preview2018-02-01-preview
ContainerRegistrygetRegistryBuildSourceUploadUrl2018-02-01-preview2018-02-01-preview
ContainerRegistrygetRegistryCredentials2016-06-27-preview2016-06-27-preview
ContainerRegistrygetWebhookCallbackConfig2019-05-012022-12-01
ContainerRegistryImportPipeline2020-11-01-preview2023-01-01-preview
ContainerRegistrylistAgentPoolQueueStatus2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistrylistBuildStepBuildArguments2018-02-01-preview2018-02-01-preview
ContainerRegistrylistBuildTaskSourceRepositoryProperties2018-02-01-preview2018-02-01-preview
ContainerRegistrylistRegistryBuildSourceUploadUrl2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistrylistRegistryCredentials2019-05-012022-12-01
ContainerRegistrylistRunLogSasUrl2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistrylistTaskDetails2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistrylistTaskRunDetails2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistrylistWebhookEvents2019-05-012022-12-01
ContainerRegistryPipelineRun2020-11-01-preview2023-01-01-preview
ContainerRegistryPrivateEndpointConnection2020-11-01-preview2022-12-01
ContainerRegistryRegistry2019-05-012022-12-01
ContainerRegistryReplication2019-05-012022-12-01
ContainerRegistryScopeMap2020-11-01-preview2022-12-01
ContainerRegistryTask2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistryTaskRun2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ContainerRegistryToken2020-11-01-preview2022-12-01
ContainerRegistryWebhook2019-05-012022-12-01
ContainerServiceAgentPool2021-03-012023-04-01
ContainerServiceFleetnot present2023-03-15-preview
ContainerServiceFleetMembernot present2023-03-15-preview
ContainerServicelistFleetCredentialsnot present2023-03-15-preview
ContainerServicelistManagedClusterAccessProfile2020-03-012020-03-01
ContainerServicelistManagedClusterAdminCredentials2021-03-012023-04-01
ContainerServicelistManagedClusterMonitoringUserCredentials2021-03-012023-04-01
ContainerServicelistManagedClusterUserCredentials2021-03-012023-04-01
ContainerServiceMaintenanceConfiguration2021-03-012023-04-01
ContainerServiceManagedCluster2021-03-012023-04-01
ContainerServiceManagedClusterSnapshot2022-02-02-preview2023-05-02-preview
ContainerServiceOpenShiftManagedCluster2019-04-302019-10-27-preview
ContainerServicePrivateEndpointConnection2021-03-012023-04-01
ContainerServiceSnapshot2021-08-012023-04-01
ContainerServiceTrustedAccessRoleBinding2022-04-02-preview2023-05-02-preview
ContainerServiceUpdateRunnot present2023-03-15-preview
ContainerStoragePool2023-03-01-preview2023-03-01-preview
ContainerStorageVolume2023-03-01-preview2023-03-01-preview
ContainerStorageVolumeSnapshot2023-03-01-preview2023-03-01-preview
CostManagementBudgetnot present2023-04-01-preview
CostManagementCloudConnector2019-03-01-preview2019-03-01-preview
CostManagementConnectornot present2018-08-01-preview
CostManagementCostAllocationRule2020-03-01-preview2020-03-01-preview
CostManagementExport2020-06-012023-03-01
CostManagementMarkupRulenot present2022-10-05-preview
CostManagementReport2018-08-01-preview2018-08-01-preview
CostManagementReportByBillingAccount2018-08-01-preview2018-08-01-preview
CostManagementReportByDepartment2018-08-01-preview2018-08-01-preview
CostManagementReportByResourceGroupName2018-08-01-preview2018-08-01-preview
CostManagementScheduledAction2022-04-01-preview2023-03-01
CostManagementScheduledActionByScope2022-04-01-preview2023-03-01
CostManagementSetting2019-11-012019-11-01
CostManagementSettingByScopenot present2022-10-05-preview
CostManagementView2019-11-012023-03-01
CostManagementViewByScope2019-11-012023-03-01
CustomerInsightsConnector2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsConnectorMapping2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsgetImageUploadUrlForData2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsgetImageUploadUrlForEntityType2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsgetPredictionModelStatus2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsgetPredictionTrainingResults2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsgetProfileEnrichingKpis2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsHub2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsKpi2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsLink2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsPrediction2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsProfile2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsRelationship2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsRelationshipLink2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsRoleAssignment2017-04-262017-04-26
CustomerInsightsView2017-04-262017-04-26
CustomProvidersAssociation2018-09-01-preview2018-09-01-preview
CustomProvidersCustomResourceProvider2018-09-01-preview2018-09-01-preview
DashboardGrafana2022-05-01-preview2022-08-01
DashboardPrivateEndpointConnection2022-05-01-preview2022-08-01
DataBoxJob2020-11-012022-12-01
DataBoxlistJobCredentials2020-11-012022-12-01
DataBoxEdgeAddon2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeBandwidthSchedule2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeContainer2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeDevice2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgegetDeviceExtendedInformation2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgelistOrderDCAccessCode2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeMonitoringConfig2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeOrder2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeRole2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeShare2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeStorageAccount2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeStorageAccountCredential2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeTrigger2020-12-012022-03-01
DataBoxEdgeUser2020-12-012022-03-01
DatabricksAccessConnector2022-04-01-preview2023-05-01
DatabricksPrivateEndpointConnection2022-04-01-preview2023-02-01
DatabricksvNetPeering2018-04-012023-02-01
DatabricksWorkspace2018-04-012023-02-01
DataCatalogADCCatalog2016-03-302016-03-30
DatadoggetMonitorDefaultKey2021-03-012022-06-01
DatadoglistMonitorApiKeys2021-03-012022-06-01
DatadoglistMonitorHosts2021-03-012022-06-01
DatadoglistMonitorLinkedResources2021-03-012022-06-01
DatadoglistMonitorMonitoredResources2021-03-012022-06-01
DatadogMonitor2021-03-012022-06-01
DataFactoryChangeDataCapturenot present2018-06-01
DataFactoryCredentialOperation2018-06-012018-06-01
DataFactoryDataFlow2018-06-012018-06-01
DataFactoryDataset2018-06-012018-06-01
DataFactoryFactory2018-06-012018-06-01
DataFactorygetExposureControlFeatureValue2018-06-012018-06-01
DataFactorygetExposureControlFeatureValueByFactory2018-06-012018-06-01
DataFactorygetFactoryDataPlaneAccess2018-06-012018-06-01
DataFactorygetFactoryGitHubAccessToken2018-06-012018-06-01
DataFactorygetIntegrationRuntimeConnectionInfo2018-06-012018-06-01
DataFactorygetIntegrationRuntimeObjectMetadatum2018-06-012018-06-01
DataFactorygetIntegrationRuntimeStatus2018-06-012018-06-01
DataFactorygetTriggerEventSubscriptionStatus2018-06-012018-06-01
DataFactoryGlobalParameter2018-06-012018-06-01
DataFactoryIntegrationRuntime2018-06-012018-06-01
DataFactoryLinkedService2018-06-012018-06-01
DataFactorylistIntegrationRuntimeAuthKeys2018-06-012018-06-01
DataFactoryManagedPrivateEndpoint2018-06-012018-06-01
DataFactoryPipeline2018-06-012018-06-01
DataFactoryPrivateEndpointConnection2018-06-012018-06-01
DataFactoryTrigger2018-06-012018-06-01
DataLakeAnalyticsAccount2016-11-012019-11-01-preview
DataLakeAnalyticsComputePolicy2016-11-012019-11-01-preview
DataLakeAnalyticsDataLakeStoreAccount2016-11-012019-11-01-preview
DataLakeAnalyticsFirewallRule2016-11-012019-11-01-preview
DataLakeAnalyticslistStorageAccountSasTokens2016-11-012019-11-01-preview
DataLakeAnalyticsStorageAccount2016-11-012019-11-01-preview
DataLakeStoreAccount2016-11-012016-11-01
DataLakeStoreFirewallRule2016-11-012016-11-01
DataLakeStoreTrustedIdProvider2016-11-012016-11-01
DataLakeStoreVirtualNetworkRule2016-11-012016-11-01
DataMigrationDatabaseMigrationsSqlDb2022-03-30-preview2022-03-30-preview
DataMigrationFile2018-07-15-preview2021-06-30
DataMigrationlistSqlMigrationServiceAuthKeys2021-10-30-preview2022-03-30-preview
DataMigrationlistSqlMigrationServiceMonitoringData2021-10-30-preview2022-03-30-preview
DataMigrationProject2018-04-192021-06-30
DataMigrationService2018-04-192021-06-30
DataMigrationServiceTasknot present2021-06-30
DataMigrationSqlMigrationService2021-10-30-preview2022-03-30-preview
DataMigrationTask2018-04-192021-06-30
DataProtectionBackupInstance2021-01-012023-01-01
DataProtectionBackupPolicy2021-01-012023-01-01
DataProtectionBackupVault2021-01-012023-01-01
DataProtectionDppResourceGuardProxynot present2023-01-01
DataProtectionResourceGuard2021-10-01-preview2023-01-01
DataShareAccount2020-09-012021-08-01
DataShareDataSet2020-09-012021-08-01
DataShareDataSetMapping2020-09-012021-08-01
DataShareInvitation2020-09-012021-08-01
DataSharelistShareSubscriptionSourceShareSynchronizationSettings2020-09-012021-08-01
DataSharelistShareSubscriptionSynchronizationDetails2020-09-012021-08-01
DataSharelistShareSubscriptionSynchronizations2020-09-012021-08-01
DataSharelistShareSynchronizationDetails2020-09-012021-08-01
DataSharelistShareSynchronizations2020-09-012021-08-01
DataShareShare2020-09-012021-08-01
DataShareShareSubscription2020-09-012021-08-01
DataShareSynchronizationSetting2020-09-012021-08-01
DataShareTrigger2020-09-012021-08-01
DBforMariaDBConfiguration2018-06-012018-06-01
DBforMariaDBDatabase2018-06-012018-06-01
DBforMariaDBFirewallRule2018-06-012018-06-01
DBforMariaDBPrivateEndpointConnection2018-06-012018-06-01
DBforMariaDBServer2018-06-012018-06-01
DBforMariaDBVirtualNetworkRule2018-06-012018-06-01
DBforMySQLAzureADAdministratornot present2022-01-01
DBforMySQLConfiguration2017-12-012022-01-01
DBforMySQLDatabase2017-12-012022-01-01
DBforMySQLFirewallRule2017-12-012022-01-01
DBforMySQLgetGetPrivateDnsZoneSuffixExecute2021-05-01-preview2022-01-01
DBforMySQLPrivateEndpointConnection2018-06-012022-09-30-preview
DBforMySQLServer2017-12-012022-01-01
DBforMySQLServerAdministrator2017-12-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DBforMySQLServerKey2020-01-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DBforMySQLVirtualNetworkRule2017-12-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DBforPostgreSQLAdministratornot present2022-12-01
DBforPostgreSQLClusternot present2022-11-08
DBforPostgreSQLConfiguration2017-12-012022-12-01
DBforPostgreSQLDatabase2017-12-012022-12-01
DBforPostgreSQLFirewallRule2017-12-012022-12-01
DBforPostgreSQLgetGetPrivateDnsZoneSuffixExecute2022-01-20-preview2022-12-01
DBforPostgreSQLMigrationnot present2023-03-01-preview
DBforPostgreSQLPrivateEndpointConnection2018-06-012022-11-08
DBforPostgreSQLRolenot present2022-11-08
DBforPostgreSQLServer2017-12-012022-12-01
DBforPostgreSQLServerAdministrator2017-12-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DBforPostgreSQLServerKey2020-01-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DBforPostgreSQLServerSecurityAlertPolicy2017-12-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DBforPostgreSQLVirtualNetworkRule2017-12-01This was used for Single Server only which has been replaced with Flexible Server
DelegatedNetworkControllerDetails2021-03-152021-03-15
DelegatedNetworkDelegatedSubnetServiceDetails2021-03-152021-03-15
DelegatedNetworkOrchestratorInstanceServiceDetails2021-03-152021-03-15
DeploymentManagerArtifactSource2019-11-01-preview2019-11-01-preview
DeploymentManagerRollout2019-11-01-preview2019-11-01-preview
DeploymentManagerService2019-11-01-preview2019-11-01-preview
DeploymentManagerServiceTopology2019-11-01-preview2019-11-01-preview
DeploymentManagerServiceUnit2019-11-01-preview2019-11-01-preview
DeploymentManagerStep2019-11-01-preview2019-11-01-preview
DesktopVirtualizationApplication2021-02-01-preview2022-09-09
DesktopVirtualizationApplicationGroup2021-02-01-preview2022-09-09
DesktopVirtualizationHostPool2021-02-01-preview2022-09-09
DesktopVirtualizationMSIXPackage2021-02-01-preview2022-09-09
DesktopVirtualizationPrivateEndpointConnectionByHostPool2021-04-01-preview2022-10-14-preview
DesktopVirtualizationPrivateEndpointConnectionByWorkspace2021-04-01-preview2022-10-14-preview
DesktopVirtualizationScalingPlan2021-02-01-preview2022-09-09
DesktopVirtualizationScalingPlanPooledSchedule2022-04-01-preview2022-09-09
DesktopVirtualizationWorkspace2021-02-01-preview2022-09-09
DevCenterAttachedNetworkByDevCenter2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterCatalog2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterDevBoxDefinition2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterDevCenter2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterEnvironmentType2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterGallery2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterNetworkConnection2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterPool2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterProject2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterProjectEnvironmentType2022-09-01-preview2023-04-01
DevCenterSchedule2022-09-01-preview2023-04-01
DevHubgetGitHubOAuth2022-04-01-preview2022-10-11-preview
DevHubWorkflow2022-04-01-preview2022-10-11-preview
DevicesCertificate2020-08-312022-11-15-preview
DevicesDpsCertificate2020-03-012022-12-12
DevicesIotDpsResource2020-03-012022-12-12
DevicesIotDpsResourcePrivateEndpointConnection2020-03-012022-12-12
DevicesIotHubResource2020-08-312022-11-15-preview
DevicesIotHubResourceEventHubConsumerGroup2020-08-312022-11-15-preview
DeviceslistIotDpsResourceKeys2020-03-012022-12-12
DeviceslistIotDpsResourceKeysForKeyName2020-03-012022-12-12
DeviceslistIotHubResourceKeys2020-08-312022-11-15-preview
DeviceslistIotHubResourceKeysForKeyName2020-08-312022-11-15-preview
DevicesPrivateEndpointConnection2020-08-312022-11-15-preview
DeviceUpdateAccount2020-03-01-preview2023-07-01
DeviceUpdateInstance2020-03-01-preview2023-07-01
DeviceUpdatePrivateEndpointConnection2020-03-01-preview2023-07-01
DeviceUpdatePrivateEndpointConnectionProxy2020-03-01-preview2023-07-01
DevSpacesController2019-04-012019-04-01
DevSpaceslistControllerConnectionDetails2019-04-012019-04-01
DevTestLabArtifactSource2018-09-152018-09-15
DevTestLabCustomImage2018-09-152018-09-15
DevTestLabDisk2018-09-152018-09-15
DevTestLabEnvironment2018-09-152018-09-15
DevTestLabFormula2018-09-152018-09-15
DevTestLabgetVirtualMachineRdpFileContents2018-09-152018-09-15
DevTestLabGlobalSchedule2018-09-152018-09-15
DevTestLabLab2018-09-152018-09-15
DevTestLablistLabVhds2018-09-152018-09-15
DevTestLablistScheduleApplicable2018-09-152018-09-15
DevTestLablistServiceFabricApplicableSchedules2018-09-152018-09-15
DevTestLablistVirtualMachineApplicableSchedules2018-09-152018-09-15
DevTestLabNotificationChannel2018-09-152018-09-15
DevTestLabPolicy2018-09-152018-09-15
DevTestLabSchedule2018-09-152018-09-15
DevTestLabSecret2018-09-152018-09-15
DevTestLabServiceFabric2018-09-152018-09-15
DevTestLabServiceFabricSchedule2018-09-152018-09-15
DevTestLabServiceRunner2018-09-152018-09-15
DevTestLabUser2018-09-152018-09-15
DevTestLabVirtualMachine2018-09-152018-09-15
DevTestLabVirtualMachineSchedule2018-09-152018-09-15
DevTestLabVirtualNetwork2018-09-152018-09-15
DigitalTwinsDigitalTwin2020-12-012023-01-31
DigitalTwinsDigitalTwinsEndpoint2020-12-012023-01-31
DigitalTwinsPrivateEndpointConnection2020-12-012023-01-31
DigitalTwinsTimeSeriesDatabaseConnection2021-06-30-preview2023-01-31
DocumentDBCassandraCluster2021-03-01-preview2023-04-15
DocumentDBCassandraDataCenter2021-03-01-preview2023-04-15
DocumentDBCassandraResourceCassandraKeyspace2021-03-152023-04-15
DocumentDBCassandraResourceCassandraTable2021-03-152023-04-15
DocumentDBCassandraResourceCassandraView2021-07-01-preview2023-03-15-preview
DocumentDBDatabaseAccount2021-03-152023-04-15
DocumentDBGraphResourceGraph2021-07-01-preview2023-03-15-preview
DocumentDBGremlinResourceGremlinDatabase2021-03-152023-04-15
DocumentDBGremlinResourceGremlinGraph2021-03-152023-04-15
DocumentDBlistDatabaseAccountConnectionStrings2021-03-152023-04-15
DocumentDBlistDatabaseAccountKeys2021-03-152023-04-15
DocumentDBlistMongoClusterConnectionStringsnot present2023-03-15-preview
DocumentDBlistNotebookWorkspaceConnectionInfo2021-03-152023-04-15
DocumentDBMongoClusternot present2023-03-15-preview
DocumentDBMongoClusterFirewallRulenot present2023-03-15-preview
DocumentDBMongoDBResourceMongoDBCollection2021-03-152023-04-15
DocumentDBMongoDBResourceMongoDBDatabase2021-03-152023-04-15
DocumentDBMongoDBResourceMongoRoleDefinition2021-10-15-preview2023-04-15
DocumentDBMongoDBResourceMongoUserDefinition2021-10-15-preview2023-04-15
DocumentDBNotebookWorkspace2021-03-152023-04-15
DocumentDBPrivateEndpointConnection2021-03-152023-04-15
DocumentDBService2021-04-01-preview2023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlContainer2021-03-152023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlDatabase2021-03-152023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlRoleAssignment2021-03-01-preview2023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlRoleDefinition2021-03-01-preview2023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlStoredProcedure2021-03-152023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlTrigger2021-03-152023-04-15
DocumentDBSqlResourceSqlUserDefinedFunction2021-03-152023-04-15
DocumentDBTableResourceTable2021-03-152023-04-15
DomainRegistrationDomain2020-10-012022-09-01
DomainRegistrationDomainOwnershipIdentifier2020-10-012022-09-01
DomainRegistrationlistDomainRecommendations2020-10-012022-09-01
DomainRegistrationlistTopLevelDomainAgreements2020-10-012022-09-01
Dynamics365FraudprotectionInstanceDetails2021-02-01-preview2021-02-01-preview
EasmLabelByWorkspace2022-04-01-preview2023-04-01-preview
EasmWorkspace2022-04-01-preview2023-04-01-preview
EdgeOrderAddressnot present2022-05-01-preview
EdgeOrderAddressByName2021-12-012021-12-01
EdgeOrderlistConfigurations2021-12-012021-12-01
EdgeOrderlistProductFamilies2021-12-012021-12-01
EdgeOrderlistProductsAndConfigurationProductFamiliesnot present2022-05-01-preview
EdgeOrderlistProductsAndConfigurationsnot present2022-05-01-preview
EdgeOrderOrderItemnot present2022-05-01-preview
EdgeOrderOrderItemByName2021-12-012021-12-01
EducationLab2021-12-01-preview2021-12-01-preview
EducationStudent2021-12-01-preview2021-12-01-preview
ElasticgetOrganizationApiKeynot present2023-06-01
ElasticgetOrganizationElasticToAzureSubscriptionMappingnot present2023-06-15-preview
ElasticlistAllTrafficFilternot present2023-06-01
ElasticlistDeploymentInfo2020-07-012023-06-01
ElasticlistlistAssociatedTrafficFilternot present2023-06-01
ElasticlistMonitoredResource2020-07-012023-06-01
ElasticlistUpgradableVersionDetails2021-10-01-preview2023-06-01
ElasticlistVMHost2020-07-012023-06-01
ElasticMonitor2020-07-012023-06-01
ElasticTagRule2020-07-012023-06-01
ElasticSanElasticSan2021-11-20-preview2021-11-20-preview
ElasticSanVolume2021-11-20-preview2021-11-20-preview
ElasticSanVolumeGroup2021-11-20-preview2021-11-20-preview
EngagementFabricAccount2018-09-01-preview2018-09-01-preview
EngagementFabricChannel2018-09-01-preview2018-09-01-preview
EngagementFabriclistAccountChannelTypes2018-09-01-preview2018-09-01-preview
EngagementFabriclistAccountKeys2018-09-01-preview2018-09-01-preview
EnterpriseKnowledgeGraphEnterpriseKnowledgeGraph2018-12-032018-12-03
EventGridCaCertificatenot present2023-06-01-preview
EventGridChannel2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridClientnot present2023-06-01-preview
EventGridClientGroupnot present2023-06-01-preview
EventGridDomain2020-06-012022-06-15
EventGridDomainEventSubscription2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridDomainTopic2020-06-012022-06-15
EventGridDomainTopicEventSubscription2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridEventChannel2021-06-01-previewRemoved from defaults due to deprecation
EventGridEventSubscription2020-06-012022-06-15
EventGridgetChannelFullUrl2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridgetDomainEventSubscriptionDeliveryAttributes2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridgetDomainEventSubscriptionFullUrl2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridgetDomainTopicEventSubscriptionDeliveryAttributes2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridgetDomainTopicEventSubscriptionFullUrl2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridgetEventSubscriptionDeliveryAttributes2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridgetEventSubscriptionFullUrl2020-06-012022-06-15
EventGridgetPartnerTopicEventSubscriptionDeliveryAttributes2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridgetPartnerTopicEventSubscriptionFullUrl2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridgetSystemTopicEventSubscriptionDeliveryAttributes2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridgetSystemTopicEventSubscriptionFullUrl2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridgetTopicEventSubscriptionDeliveryAttributes2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridgetTopicEventSubscriptionFullUrl2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridlistDomainSharedAccessKeys2020-06-012022-06-15
EventGridlistNamespaceSharedAccessKeysnot present2023-06-01-preview
EventGridlistNamespaceTopicSharedAccessKeysnot present2023-06-01-preview
EventGridlistPartnerNamespaceSharedAccessKeys2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridlistTopicSharedAccessKeys2020-06-012022-06-15
EventGridNamespacenot present2023-06-01-preview
EventGridNamespaceTopicnot present2023-06-01-preview
EventGridNamespaceTopicEventSubscriptionnot present2023-06-01-preview
EventGridPartnerConfiguration2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridPartnerDestination2021-10-15-preview2023-06-01-preview
EventGridPartnerNamespace2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridPartnerRegistration2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridPartnerTopic2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridPartnerTopicEventSubscription2020-04-01-preview2022-06-15
EventGridPermissionBindingnot present2023-06-01-preview
EventGridPrivateEndpointConnection2020-06-012022-06-15
EventGridSystemTopic2021-06-01-preview2022-06-15
EventGridSystemTopicEventSubscription2020-04-01-preview2022-06-15
EventGridTopic2020-06-012022-06-15
EventGridTopicEventSubscription2021-10-15-preview2022-06-15
EventGridTopicSpacenot present2023-06-01-preview
EventHubApplicationGroup2022-01-01-preview2022-10-01-preview
EventHubCluster2018-01-01-preview2022-10-01-preview
EventHubConsumerGroup2017-04-012022-10-01-preview
EventHubDisasterRecoveryConfig2017-04-012022-10-01-preview
EventHubEventHub2017-04-012022-10-01-preview
EventHubEventHubAuthorizationRule2017-04-012022-10-01-preview
EventHublistDisasterRecoveryConfigKeys2017-04-012022-10-01-preview
EventHublistEventHubKeys2017-04-012022-10-01-preview
EventHublistNamespaceKeys2017-04-012022-10-01-preview
EventHubNamespace2017-04-012022-10-01-preview
EventHubNamespaceAuthorizationRule2017-04-012022-10-01-preview
EventHubNamespaceIpFilterRule2018-01-01-preview2018-01-01-preview
EventHubNamespaceNetworkRuleSet2017-04-012022-10-01-preview
EventHubNamespaceVirtualNetworkRule2018-01-01-preview2018-01-01-preview
EventHubPrivateEndpointConnection2018-01-01-preview2022-10-01-preview
EventHubSchemaRegistry2022-01-01-preview2022-10-01-preview
ExtendedLocationCustomLocation2021-03-15-preview2021-08-15
ExtendedLocationResourceSyncRule2021-08-31-preview2021-08-31-preview
FeaturesSubscriptionFeatureRegistration2021-07-012021-07-01
FluidRelayFluidRelayServer2021-03-12-preview2022-06-01
FluidRelaygetFluidRelayServerKeys2021-03-12-previewReplaced with listFluidRelayServerKeys
FluidRelaylistFluidRelayServerKeys2022-04-212022-06-01
GraphServicesAccount2022-09-22-preview2023-04-13
GuestConfigurationGuestConfigurationAssignment2020-06-252022-01-25
GuestConfigurationGuestConfigurationAssignmentsVMSSnot present2022-01-25
GuestConfigurationGuestConfigurationConnectedVMwarevSphereAssignment2020-06-252022-01-25
GuestConfigurationGuestConfigurationHCRPAssignment2020-06-252022-01-25
HanaOnAzureHanaInstance2017-11-03-previewThis was replaced by ProviderInstance
HanaOnAzureProviderInstance2020-02-07-preview2020-02-07-preview
HanaOnAzureSapMonitor2020-02-07-preview2020-02-07-preview
HardwareSecurityModulesCloudHsmClusternot present2022-08-31-preview
HardwareSecurityModulesCloudHsmClusterPrivateEndpointConnectionnot present2022-08-31-preview
HardwareSecurityModulesDedicatedHsm2018-10-31-preview2021-11-30
HDInsightApplication2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightCluster2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightExtension2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightExtensionAzureMonitorStatus2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightExtensionMonitoringStatus2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightgetClusterGatewaySettings2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightlistVirtualMachineHosts2018-06-01-preview2021-06-01
HDInsightPrivateEndpointConnection2021-06-012021-06-01
HealthBotBot2020-12-082023-05-01
HealthBotlistBotSecretsnot present2023-05-01
HealthcareApisAnalyticsConnectornot present2022-10-01-preview
HealthcareApisDicomService2022-05-152023-02-28
HealthcareApisFhirService2022-05-152023-02-28
HealthcareApisIotConnector2022-05-152023-02-28
HealthcareApisIotConnectorFhirDestination2022-05-152023-02-28
HealthcareApisPrivateEndpointConnection2022-05-152023-02-28
HealthcareApisService2022-05-152023-02-28
HealthcareApisWorkspace2022-05-152023-02-28
HealthcareApisWorkspacePrivateEndpointConnection2022-05-152023-02-28
HybridCloudCloudConnection2023-01-01-preview2023-01-01-preview
HybridCloudCloudConnector2023-01-01-preview2023-01-01-preview
HybridComputeMachine2020-08-022022-12-27
HybridComputeMachineExtension2020-08-022022-12-27
HybridComputeMachineRunCommandnot present2023-04-25-preview
HybridComputePrivateEndpointConnection2021-03-25-preview2022-12-27
HybridComputePrivateLinkScope2021-03-25-preview2022-12-27
HybridComputePrivateLinkScopedResource2020-08-15-preview2020-08-15-preview
HybridConnectivityEndpoint2022-05-01-preview2023-03-15
HybridConnectivitylistEndpointCredentials2022-05-01-preview2023-03-15
HybridConnectivitylistEndpointIngressGatewayCredentialsnot present2023-03-15
HybridConnectivitylistEndpointManagedProxyDetails2022-05-01-preview2023-03-15
HybridConnectivityServiceConfigurationnot present2023-03-15
HybridContainerServiceagentPool2022-05-01-preview2022-09-01-preview
HybridContainerServiceHybridIdentityMetadatum2022-05-01-preview2022-09-01-preview
HybridContainerServiceProvisionedCluster2022-05-01-preview2022-09-01-preview
HybridContainerServicestorageSpaceRetrieve2022-05-01-preview2022-09-01-preview
HybridContainerServicevirtualNetworkRetrieve2022-05-01-preview2022-09-01-preview
HybridDataDataManager2019-06-012019-06-01
HybridDataDataStore2019-06-012019-06-01
HybridDataJobDefinition2019-06-012019-06-01
HybridNetworkDevice2020-01-01-preview2022-01-01-preview
HybridNetworklistDeviceRegistrationKey2020-01-01-preview2022-01-01-preview
HybridNetworklistVendorSkusCredential2022-01-01-preview2022-01-01-preview
HybridNetworkNetworkFunction2020-01-01-preview2022-01-01-preview
HybridNetworkVendor2020-01-01-preview2022-01-01-preview
HybridNetworkVendorSkuPreview2020-01-01-preview2022-01-01-preview
HybridNetworkVendorSkus2020-01-01-preview2022-01-01-preview
ImportExportJob2020-08-012021-01-01
ImportExportlistBitLockerKey2020-08-012021-01-01
InsightsActionGroup2019-06-012023-01-01
InsightsActivityLogAlert2020-10-012023-01-01-preview
InsightsAlertRule2016-03-012016-03-01
InsightsAnalyticsItem2015-05-012015-05-01
InsightsAutoscaleSetting2015-04-012022-10-01
InsightsComponent2015-05-012020-02-02
InsightsComponentCurrentBillingFeature2015-05-012015-05-01
InsightsComponentLinkedStorageAccount2020-03-01-preview2020-03-01-preview
InsightsDataCollectionEndpoint2021-09-01-preview2022-06-01
InsightsDataCollectionRule2019-11-01-preview2022-06-01
InsightsDataCollectionRuleAssociation2019-11-01-preview2022-06-01
InsightsDiagnosticSetting2017-05-01-preview2021-05-01-preview
InsightsExportConfiguration2015-05-012015-05-01
InsightsFavorite2015-05-012015-05-01
InsightsgetDiagnosticServiceTokenReadOnly2021-03-03-preview2021-03-03-preview
InsightsgetDiagnosticServiceTokenReadWrite2021-03-03-preview2021-03-03-preview
InsightsgetLiveToken2020-06-02-preview2021-10-14
InsightsgetTestResultFile2020-02-10-preview2020-02-10-preview
InsightsguestDiagnosticsSetting2018-06-01-preview2018-06-01-preview
InsightsGuestDiagnosticsSettingsAssociation2018-06-01-preview2018-06-01-preview
InsightslistEASubscriptionListMigrationDatePost2017-10-012017-10-01
InsightsLogProfile2016-03-012016-03-01
InsightsManagementGroupDiagnosticSetting2020-01-01-preview2021-05-01-preview
InsightsMetricAlert2018-03-012018-03-01
InsightsMyWorkbook2020-10-202021-03-08
InsightsPrivateEndpointConnection2019-10-17-preview2021-07-01-preview
InsightsPrivateLinkScope2019-10-17-preview2021-07-01-preview
InsightsPrivateLinkScopedResource2019-10-17-preview2021-07-01-preview
InsightsProactiveDetectionConfiguration2015-05-012018-05-01-preview
InsightsScheduledQueryRule2018-04-162023-03-15-preview
InsightsSubscriptionDiagnosticSetting2017-05-01-preview2021-05-01-preview
InsightsTenantActionGroupnot present2023-05-01-preview
InsightsWebTest2015-05-012022-06-15
InsightsWorkbook2020-10-202022-04-01
InsightsWorkbookTemplate2019-10-17-preview2020-11-20
IntuneAndroidMAMPolicyByName2015-01-14-preview2015-01-14-preview
IntuneIoMAMPolicyByName2015-01-14-preview2015-01-14-preview
IoTCentralApp2021-06-012021-06-01
IoTCentralPrivateEndpointConnection2021-11-01-preview2021-11-01-preview
IoTFirmwareDefenseFirmwarenot present2023-02-08-preview
IoTFirmwareDefenseWorkspacenot present2023-02-08-preview
IoTSecurityDefenderSetting2021-02-01-preview2021-02-01-preview
IoTSecurityDeviceGroup2021-02-01-preview2021-02-01-preview
IoTSecurityOnPremiseSensor2021-02-01-preview2021-02-01-preview
IoTSecuritySensor2021-02-01-preview2021-02-01-preview
IoTSecuritySite2021-02-01-preview2021-02-01-preview
KeyVaultKey2019-09-012023-02-01
KeyVaultManagedHsm2021-06-01-preview2023-02-01
KeyVaultMHSMPrivateEndpointConnection2021-06-01-preview2023-02-01
KeyVaultPrivateEndpointConnection2019-09-012023-02-01
KeyVaultSecret2019-09-012023-02-01
KeyVaultVault2019-09-012023-02-01
KubernetesConnectedCluster2021-03-012022-05-01-preview
KuberneteslistConnectedClusterUserCredential2022-05-01-preview2022-05-01-preview
KuberneteslistConnectedClusterUserCredentials2021-04-01-preview2021-04-01-preview
KubernetesConfigurationExtension2020-07-01-preview2023-05-01
KubernetesConfigurationFluxConfiguration2021-11-01-preview2023-05-01
KubernetesConfigurationPrivateEndpointConnection2022-04-02-preview2022-04-02-preview
KubernetesConfigurationPrivateLinkScope2022-04-02-preview2022-04-02-preview
KubernetesConfigurationSourceControlConfiguration2021-03-012023-05-01
KustoAttachedDatabaseConfiguration2021-01-012022-12-29
KustoCluster2021-01-012022-12-29
KustoClusterPrincipalAssignment2021-01-012022-12-29
KustoDatabase2021-01-012022-12-29
KustoDatabasePrincipalAssignment2021-01-012022-12-29
KustoDataConnection2021-01-012022-12-29
KustoEventHubConnection2018-09-07-preview2018-09-07-preview
KustolistClusterFollowerDatabases2021-01-012022-12-29
KustolistClusterLanguageExtensions2021-01-012022-12-29
KustolistDatabasePrincipals2021-01-012022-12-29
KustoManagedPrivateEndpoint2021-08-272022-12-29
KustoPrivateEndpointConnection2021-08-272022-12-29
KustoScript2021-01-012022-12-29
LabServicesEnvironment2018-10-152018-10-15
LabServicesEnvironmentSetting2018-10-152018-10-15
LabServicesGalleryImage2018-10-152018-10-15
LabServicesgetGlobalUserEnvironment2018-10-152018-10-15
LabServicesgetGlobalUserOperationBatchStatus2018-10-152018-10-15
LabServicesgetGlobalUserOperationStatus2018-10-152018-10-15
LabServicesgetGlobalUserPersonalPreferences2018-10-152018-10-15
LabServicesgetLabAccountRegionalAvailability2018-10-152018-10-15
LabServicesLab2018-10-152022-08-01
LabServicesLabAccount2018-10-152018-10-15
LabServicesLabPlan2021-10-01-preview2022-08-01
LabServiceslistGlobalUserEnvironments2018-10-152018-10-15
LabServiceslistGlobalUserLabs2018-10-152018-10-15
LabServicesSchedule2021-10-01-preview2022-08-01
LabServicesUser2018-10-152022-08-01
LoadTestServiceLoadTest2021-12-01-preview2022-12-01
LogicIntegrationAccount2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountAgreement2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountAssembly2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountBatchConfiguration2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountCertificate2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountMap2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountPartner2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountSchema2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationAccountSession2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationServiceEnvironment2019-05-012019-05-01
LogicIntegrationServiceEnvironmentManagedApi2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountAgreementContentCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountAssemblyContentCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountKeyVaultKeys2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountMapContentCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountPartnerContentCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistIntegrationAccountSchemaContentCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistWorkflowAccessKeySecretKeys2015-02-01-preview2015-02-01-preview
LogiclistWorkflowCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistWorkflowRunActionExpressionTraces2019-05-012019-05-01
LogiclistWorkflowRunActionRepetitionExpressionTraces2019-05-012019-05-01
LogiclistWorkflowSwagger2019-05-012019-05-01
LogiclistWorkflowTriggerCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogiclistWorkflowVersionCallbackUrlnot present2016-06-01
LogiclistWorkflowVersionTriggerCallbackUrl2019-05-012019-05-01
LogicRosettaNetProcessConfiguration2016-06-012016-06-01
LogicWorkflow2019-05-012019-05-01
LogicWorkflowAccessKey2015-02-01-preview2015-02-01-preview
LogzlistMonitorMonitoredResources2020-10-012022-01-01-preview
LogzlistMonitorUserRoles2020-10-012022-01-01-preview
LogzlistMonitorVMHosts2020-10-012022-01-01-preview
LogzlistSubAccountMonitoredResources2020-10-012022-01-01-preview
LogzlistSubAccountVMHosts2020-10-012022-01-01-preview
LogzMetricsSource2022-01-01-preview2022-01-01-preview
LogzMetricsSourceTagRule2022-01-01-preview2022-01-01-preview
LogzMonitor2020-10-012022-01-01-preview
LogzSubAccount2020-10-012022-01-01-preview
LogzSubAccountTagRule2020-10-012022-01-01-preview
LogzTagRule2020-10-012022-01-01-preview
M365SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsAdtAPI2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsComp2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsForEDM2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsForMIPPolicySync2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsForSCCPowershell2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsSec2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForEDMUpload2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForM365ComplianceCenter2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForM365SecurityCenter2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForMIPPolicySync2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForO365ManagementActivityAPI2021-03-25-preview2021-03-25-preview
M365SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForSCCPowershell2021-03-25-preview2021-03-25-preview
MachineLearningCommitmentPlan2016-05-01-preview2016-05-01-preview
MachineLearninglistWorkspaceKeys2016-04-012019-10-01
MachineLearningWebService2017-01-012017-01-01
MachineLearningWorkspace2016-04-012019-10-01
MachineLearningComputelistOperationalizationClusterKeys2017-08-01-preview2017-08-01-preview
MachineLearningComputeOperationalizationCluster2017-08-01-preview2017-08-01-preview
MachineLearningExperimentationAccount2017-05-01-preview2017-05-01-preview
MachineLearningExperimentationProject2017-05-01-preview2017-05-01-preview
MachineLearningExperimentationWorkspace2017-05-01-preview2017-05-01-preview
MachineLearningServicesBatchDeployment2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesBatchEndpoint2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesCodeContainer2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesCodeVersion2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesComponentContainer2022-02-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesComponentVersion2022-02-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesComputenot present2023-04-01
MachineLearningServicesDataContainer2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesDatastorenot present2023-04-01
MachineLearningServicesDataVersion2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesEnvironmentContainer2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesEnvironmentSpecificationVersion2021-03-01-preview2021-03-01-preview
MachineLearningServicesEnvironmentVersionnot present2023-04-01
MachineLearningServicesFeaturesetContainerEntitynot present2023-04-01-preview
MachineLearningServicesFeaturesetVersionnot present2023-04-01-preview
MachineLearningServicesFeaturestoreEntityContainerEntitynot present2023-04-01-preview
MachineLearningServicesFeaturestoreEntityVersionnot present2023-04-01-preview
MachineLearningServicesgetFeaturesetVersionFeaturenot present2023-02-01-preview
MachineLearningServicesgetOnlineDeploymentLogs2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesgetOnlineEndpointToken2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesJob2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesLabelingJob2020-09-01-preview2023-04-01-preview
MachineLearningServicesLinkedService2020-09-01-preview2020-09-01-preview
MachineLearningServicesLinkedWorkspace2020-03-012020-05-15-preview
MachineLearningServiceslistBatchEndpointKeys2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServiceslistComputeKeysnot present2023-04-01
MachineLearningServiceslistComputeNodesnot present2023-04-01
MachineLearningServiceslistDatastoreSecrets2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServiceslistFeaturesetVersionFeaturesnot present2023-02-01-preview
MachineLearningServiceslistFeaturesetVersionMaterializationJobsnot present2023-04-01-preview
MachineLearningServiceslistMachineLearningComputeKeys2021-01-01Renamed to listComputeKeys
MachineLearningServiceslistMachineLearningComputeNodes2021-01-01Renamed to listComputeKeys
MachineLearningServiceslistNotebookKeys2021-01-01Renamed to listWorkspaceNotebookKeys
MachineLearningServiceslistOnlineEndpointKeys2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServiceslistStorageAccountKeys2021-01-01Renamed to listWorkspaceStorageAccountKeys
MachineLearningServiceslistWorkspaceConnectionSecretsnot present2023-06-01-preview
MachineLearningServiceslistWorkspaceKeys2021-01-012023-04-01
MachineLearningServiceslistWorkspaceNotebookAccessToken2021-01-012023-04-01
MachineLearningServiceslistWorkspaceNotebookKeysnot present2023-04-01
MachineLearningServiceslistWorkspaceStorageAccountKeysnot present2023-04-01
MachineLearningServicesMachineLearningCompute2021-01-01Renamed to Compute
MachineLearningServicesMachineLearningDataset2020-05-01-preview2020-05-01-preview
MachineLearningServicesMachineLearningDatastore2020-05-01-preview2020-05-01-preview
MachineLearningServicesMachineLearningService2021-01-01No longer listed in [documentation](https:
MachineLearningServicesManagedNetworkSettingsRulenot present2023-04-01-preview
MachineLearningServicesModelContainer2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesModelVersion2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesOnlineDeployment2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesOnlineEndpoint2021-03-01-preview2023-04-01
MachineLearningServicesPrivateEndpointConnection2021-01-012023-04-01
MachineLearningServicesRegistrynot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryCodeContainernot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryCodeVersionnot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryComponentContainernot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryComponentVersionnot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryDataContainernot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryDataVersionnot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryEnvironmentContainernot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryEnvironmentVersionnot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryModelContainernot present2023-04-01
MachineLearningServicesRegistryModelVersionnot present2023-04-01
MachineLearningServicesSchedulenot present2023-04-01
MachineLearningServicesWorkspace2021-01-012023-04-01
MachineLearningServicesWorkspaceConnection2021-01-012023-04-01
MaintenanceConfigurationAssignment2021-04-01-preview2022-11-01-preview
MaintenanceConfigurationAssignmentParent2021-04-01-preview2022-11-01-preview
MaintenanceMaintenanceConfiguration2020-04-012022-11-01-preview
ManagedIdentityFederatedIdentityCredential2022-01-31-preview2023-01-31
ManagedIdentitylistUserAssignedIdentityAssociatedResources2022-01-31-preview2022-01-31-preview
ManagedIdentityUserAssignedIdentity2018-11-302023-01-31
ManagedNetworkManagedNetwork2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ManagedNetworkManagedNetworkGroup2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ManagedNetworkManagedNetworkPeeringPolicy2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ManagedNetworkScopeAssignment2019-06-01-preview2019-06-01-preview
ManagedNetworkFabricAccessControlList2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricExternalNetwork2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricgetL2IsolationDomainArpEntries2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricgetNetworkDeviceDynamicInterfaceMaps2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricgetNetworkDeviceStaticInterfaceMaps2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricgetNetworkDeviceStatus2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricgetNetworkInterfaceStatus2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricInternalNetwork2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricIpCommunitynot present2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricIpCommunityList2023-02-01-previewRenamed to IpCommunity
ManagedNetworkFabricIpExtendedCommunitynot present2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricIpPrefixnot present2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricIpPrefixList2023-02-01-previewRenamed to IpPrefix
ManagedNetworkFabricL2IsolationDomain2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricL3IsolationDomain2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricNetworkDevice2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricNetworkFabric2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricNetworkFabricController2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricNetworkInterface2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricNetworkRack2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricNetworkToNetworkInterconnect2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedNetworkFabricRoutePolicy2023-02-01-preview2023-02-01-preview
ManagedServicesRegistrationAssignment2019-09-012022-10-01
ManagedServicesRegistrationDefinition2019-09-012022-10-01
ManagementgetEntity2020-05-012021-04-01
ManagementHierarchySetting2020-05-012021-04-01
ManagementManagementGroup2020-05-012021-04-01
ManagementManagementGroupSubscription2020-05-012021-04-01
ManagementPartnerPartner2018-02-012018-02-01
MapsAccount2018-05-012021-02-01
MapsCreator2020-02-01-preview2021-02-01
MapslistAccountKeys2018-05-012021-02-01
MapslistAccountSas2021-12-01-preview2021-12-01-preview
MapsPrivateAtlase2020-02-01-preview2020-02-01-preview
MarketplacelistPrivateStoreNewPlansNotifications2021-12-012023-01-01
MarketplacelistPrivateStoreStopSellOffersPlansNotifications2021-12-012023-01-01
MarketplacelistPrivateStoreSubscriptionsContext2021-12-012023-01-01
MarketplacePrivateStore2021-12-012023-01-01
MarketplacePrivateStoreCollection2021-12-012023-01-01
MarketplacePrivateStoreCollectionOffer2021-12-012023-01-01
MarketplacePrivateStoreOffer2020-01-01Renamed to PrivateStoreCollectionOffer
MediaAccountFilter2020-05-012023-01-01
MediaAsset2020-05-012023-01-01
MediaAssetFilter2020-05-012023-01-01
MediaContentKeyPolicy2020-05-012023-01-01
MediagetAssetEncryptionKey2020-05-012023-01-01
MediagetContentKeyPolicyPropertiesWithSecrets2020-05-012023-01-01
MediagetLiveEventStatusnot present2022-11-01
MediagetLiveEventStreamEventsnot present2022-11-01
MediagetLiveEventTrackIngestHeartbeatsnot present2022-11-01
MediaJob2020-05-012022-07-01
MedialistAssetContainerSas2020-05-012023-01-01
MedialistAssetStreamingLocators2020-05-012023-01-01
MedialistMediaServiceEdgePolicies2020-05-012023-01-01
MedialistMediaServiceKeys2015-10-012015-10-01
MedialistStreamingLocatorContentKeys2020-05-012023-01-01
MedialistStreamingLocatorPaths2020-05-012023-01-01
MediaLiveEvent2020-05-012022-11-01
MediaLiveOutput2020-05-012022-11-01
MediaMediaGraph2020-02-01-preview2020-02-01-preview
MediaMediaService2020-05-012023-01-01
MediaPrivateEndpointConnection2020-05-012023-01-01
MediaStreamingEndpoint2020-05-012022-11-01
MediaStreamingLocator2020-05-012023-01-01
MediaStreamingPolicy2020-05-012023-01-01
MediaTrack2021-11-012023-01-01
MediaTransform2020-05-012022-07-01
MigrateAssessment2019-10-012019-10-01
MigrategetProjectKeys2018-02-022018-02-02
MigrategetSolutionConfig2018-09-01-preview2018-09-01-preview
MigrategetWorkloadDeploymentSecretConfigurationsnot present2022-05-01-preview
MigrateGroup2019-10-012019-10-01
MigrateHyperVCollector2019-10-012019-10-01
MigrateImportCollector2019-10-012019-10-01
MigrateMigrateAgentnot present2022-05-01-preview
MigrateMigrateProject2018-09-01-preview2018-09-01-preview
MigrateMigrateProjectsControllerMigrateProjectnot present2020-05-01
MigrateModernizeProjectnot present2022-05-01-preview
MigrateMoveCollection2021-01-012022-08-01
MigrateMoveResource2021-01-012022-08-01
MigratePrivateEndpointConnection2019-10-012019-10-01
MigratePrivateEndpointConnectionControllerPrivateEndpointConnectionnot present2020-05-01
MigrateProject2019-10-012019-10-01
MigrateServerCollector2019-10-012019-10-01
MigrateSolution2018-09-01-preview2018-09-01-preview
MigrateVMwareCollector2019-10-012019-10-01
MigrateWorkloadDeploymentnot present2022-05-01-preview
MigrateWorkloadInstancenot present2022-05-01-preview
MixedRealitylistObjectAnchorsAccountKeys2021-03-01-preview2021-03-01-preview
MixedRealitylistRemoteRenderingAccountKeys2021-01-012021-01-01
MixedRealitylistSpatialAnchorsAccountKeys2021-01-012021-01-01
MixedRealityObjectAnchorsAccount2021-03-01-preview2021-03-01-preview
MixedRealityRemoteRenderingAccount2021-01-012021-01-01
MixedRealitySpatialAnchorsAccount2021-01-012021-01-01
MobileNetworkAttachedDataNetwork2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkDataNetwork2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkDiagnosticsPackagenot present2023-06-01
MobileNetworklistMobileNetworkSimIds2022-04-01-preview2022-04-01-preview
MobileNetworkMobileNetwork2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkPacketCapturenot present2023-06-01
MobileNetworkPacketCoreControlPlane2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkPacketCoreDataPlane2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkService2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkSim2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkSimGroup2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkSimPolicy2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkSite2022-04-01-preview2023-06-01
MobileNetworkSlice2022-04-01-preview2023-06-01
MonitorAzureMonitorWorkspace2021-06-03-preview2023-04-03
NetAppAccount2020-12-012022-11-01
NetAppBackup2020-12-012022-11-01
NetAppBackupPolicy2020-12-012022-11-01
NetAppgetSubvolumeMetadata2021-10-012022-11-01
NetAppgetVolumeGroupIdForLdapUsernot present2022-11-01
NetApplistVolumeReplications2022-01-012022-11-01
NetAppPool2020-12-012022-11-01
NetAppSnapshot2020-12-012022-11-01
NetAppSnapshotPolicy2020-12-012022-11-01
NetAppSubvolume2021-10-012022-11-01
NetAppVolume2020-12-012022-11-01
NetAppVolumeGroup2021-10-012022-11-01
NetAppVolumeQuotaRule2022-01-012022-11-01
NetworkAdminRule2021-02-01-preview2023-02-01
NetworkAdminRuleCollection2021-02-01-preview2023-02-01
NetworkApplicationGateway2020-11-012023-02-01
NetworkApplicationGatewayPrivateEndpointConnection2020-11-012023-02-01
NetworkApplicationSecurityGroup2020-11-012023-02-01
NetworkAzureFirewall2020-11-012023-02-01
NetworkBastionHost2020-11-012023-02-01
NetworkConfigurationPolicyGroup2022-01-012023-02-01
NetworkConnectionMonitor2020-11-012023-02-01
NetworkConnectivityConfiguration2021-02-01-preview2023-02-01
NetworkCustomIPPrefix2020-11-012023-02-01
NetworkDdosCustomPolicy2020-11-012023-02-01
NetworkDdosProtectionPlan2020-11-012023-02-01
NetworkDnsForwardingRuleset2020-04-01-preview2022-07-01
NetworkDnsResolver2020-04-01-preview2022-07-01
NetworkDnssecConfignot present2023-07-01-preview
NetworkDscpConfiguration2020-11-012023-02-01
NetworkEndpoint2018-08-012022-04-01
NetworkExperiment2019-11-012019-11-01
NetworkExpressRouteCircuit2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRouteCircuitAuthorization2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRouteCircuitConnection2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRouteCircuitPeering2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRouteConnection2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRouteCrossConnectionPeering2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRouteGateway2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRoutePort2020-11-012023-02-01
NetworkExpressRoutePortAuthorization2022-01-012023-02-01
NetworkFirewallPolicy2020-11-012023-02-01
NetworkFirewallPolicyRuleCollectionGroup2020-11-012023-02-01
NetworkFirewallPolicyRuleGroup2020-04-012020-04-01
NetworkFlowLog2020-11-012023-02-01
NetworkForwardingRule2020-04-01-preview2022-07-01
NetworkFrontDoor2020-05-012021-06-01
NetworkgetActiveSessions2020-11-012023-02-01
NetworkgetApplicationGatewayBackendHealthOnDemand2020-11-012023-02-01
NetworkgetBastionShareableLink2020-11-012023-02-01
NetworkgetDnsResourceReferenceByTarResources2018-05-012023-07-01-preview
NetworkgetP2sVpnGatewayP2sVpnConnectionHealth2020-11-012023-02-01
NetworkgetP2sVpnGatewayP2sVpnConnectionHealthDetailed2020-11-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayAdvertisedRoutes2020-11-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayBgpPeerStatus2020-11-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayConnectionIkeSas2022-01-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayLearnedRoutes2020-11-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayVpnclientConnectionHealth2020-11-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayVpnclientIpsecParameters2020-11-012023-02-01
NetworkgetVirtualNetworkGatewayVpnProfilePackageUrl2022-01-012023-02-01
NetworkgetVpnLinkConnectionIkeSas2022-01-012023-02-01
NetworkHubRouteTable2020-11-012023-02-01
NetworkHubVirtualNetworkConnection2020-11-012023-02-01
NetworkInboundEndpoint2020-04-01-preview2022-07-01
NetworkInboundNatRule2020-11-012023-02-01
NetworkInterfaceEndpointnot present2019-02-01
NetworkIpAllocation2020-11-012023-02-01
NetworkIpGroup2020-11-012023-02-01
NetworklistActiveConnectivityConfiguration2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworklistActiveConnectivityConfigurationsnot present2023-02-01
NetworklistActiveSecurityAdminRule2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworklistActiveSecurityAdminRulesnot present2023-02-01
NetworklistActiveSecurityUserRule2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworklistActiveSecurityUserRulesnot present2022-04-01-preview
NetworklistDnsForwardingRulesetByVirtualNetwork2020-04-01-preview2022-07-01
NetworklistDnsResolverByVirtualNetwork2020-04-01-preview2022-07-01
NetworklistEffectiveConnectivityConfiguration2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworklistEffectiveVirtualNetworkByNetworkGroup2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworklistEffectiveVirtualNetworkByNetworkManager2021-02-01-preview2022-04-01-preview
NetworklistFirewallPolicyIdpsSignature2022-01-012023-02-01
NetworklistFirewallPolicyIdpsSignaturesFilterValue2022-01-012023-02-01
NetworklistListEffectiveVirtualNetworkByNetworkGroupnot present2022-04-01-preview
NetworklistNetworkManagerDeploymentStatus2021-02-01-preview2023-02-01
NetworklistNetworkManagerEffectiveConnectivityConfigurationsnot present2023-02-01
NetworklistNetworkManagerEffectiveSecurityAdminRule2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworklistNetworkManagerEffectiveSecurityAdminRulesnot present2023-02-01
NetworkLoadBalancer2020-11-012023-02-01
NetworkLoadBalancerBackendAddressPool2020-11-012023-02-01
NetworkLocalNetworkGateway2020-11-012023-02-01
NetworkManagementGroupNetworkManagerConnection2021-05-01-preview2023-02-01
NetworkNatGateway2020-11-012023-02-01
NetworkNatRule2020-11-012023-02-01
NetworkNetworkExperimentProfile2019-11-012019-11-01
NetworkNetworkGroup2021-02-01-preview2023-02-01
NetworkNetworkInterface2020-11-012023-02-01
NetworkNetworkInterfaceTapConfiguration2020-11-012023-02-01
NetworkNetworkManager2021-02-01-preview2023-02-01
NetworkNetworkProfile2020-11-012023-02-01
NetworkNetworkSecurityGroup2020-11-012023-02-01
NetworkNetworkSecurityPerimeter2021-02-01-preview2021-03-01-preview
NetworkNetworkVirtualAppliance2020-11-012023-02-01
NetworkNetworkVirtualApplianceConnectionnot present2023-02-01
NetworkNetworkWatcher2020-11-012023-02-01
NetworkNspAccessRule2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworkNspAssociation2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworkNspAssociationsProxy2021-02-01-previewNo longer present
NetworkNspLinknot present2021-02-01-preview
NetworkNspProfile2021-02-01-preview2021-02-01-preview
NetworkOutboundEndpoint2020-04-01-preview2022-07-01
NetworkP2sVpnGateway2020-11-012023-02-01
NetworkP2sVpnServerConfiguration2019-07-012019-07-01
NetworkPacketCapture2020-11-012023-02-01
NetworkPolicy2020-11-012022-05-01
NetworkPrivateDnsZoneGroup2020-11-012023-02-01
NetworkPrivateEndpoint2020-11-012023-02-01
NetworkPrivateLinkService2020-11-012023-02-01
NetworkPrivateLinkServicePrivateEndpointConnection2020-11-012023-02-01
NetworkPrivateRecordSet2020-06-012020-06-01
NetworkPrivateResolverVirtualNetworkLinknot present2022-07-01
NetworkPrivateZone2020-06-012020-06-01
NetworkProfile2018-08-012022-04-01
NetworkPublicIPAddress2020-11-012023-02-01
NetworkPublicIPPrefix2020-11-012023-02-01
NetworkRecordSet2018-05-012023-07-01-preview
NetworkRoute2020-11-012023-02-01
NetworkRouteFilter2020-11-012023-02-01
NetworkRouteFilterRule2020-11-012023-02-01
NetworkRouteMapnot present2023-02-01
NetworkRouteTable2020-11-012023-02-01
NetworkRoutingIntent2022-01-012023-02-01
NetworkRulesEngine2020-05-012021-06-01
NetworkScopeConnection2022-02-01-preview2023-02-01
NetworkSecurityAdminConfiguration2021-02-01-preview2023-02-01
NetworkSecurityPartnerProvider2020-11-012023-02-01
NetworkSecurityRule2020-11-012023-02-01
NetworkSecurityUserConfiguration2021-02-01-preview2022-04-01-preview
NetworkServiceEndpointPolicy2020-11-012023-02-01
NetworkServiceEndpointPolicyDefinition2020-11-012023-02-01
NetworkStaticMember2022-02-01-preview2023-02-01
NetworkSubnet2020-11-012023-02-01
NetworkSubscriptionNetworkManagerConnection2022-02-01-preview2023-02-01
NetworkTrafficManagerUserMetricsKey2018-08-012022-04-01
NetworkUserRule2021-02-01-preview2022-04-01-preview
NetworkUserRuleCollection2021-02-01-preview2022-04-01-preview
NetworkVirtualApplianceSite2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualHub2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualHubBgpConnection2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualHubIpConfiguration2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualHubRouteTableV22020-11-012023-02-01
NetworkVirtualNetwork2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualNetworkGateway2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualNetworkGatewayConnection2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualNetworkGatewayNatRule2021-03-012023-02-01
NetworkVirtualNetworkLink2020-06-012020-06-01
NetworkVirtualNetworkPeering2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualNetworkTap2020-11-012023-02-01
NetworkVirtualRouter2022-01-012023-02-01
NetworkVirtualRouterPeering2022-01-012023-02-01
NetworkVirtualWan2020-11-012023-02-01
NetworkVpnConnection2020-11-012023-02-01
NetworkVpnGateway2020-11-012023-02-01
NetworkVpnServerConfiguration2020-11-012023-02-01
NetworkVpnSite2020-11-012023-02-01
NetworkWebApplicationFirewallPolicy2020-11-012023-02-01
NetworkZone2018-05-012023-07-01-preview
NetworkCloudAgentPoolnot present2023-05-01-preview
NetworkCloudBareMetalMachine2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudBareMetalMachineKeySet2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudBmcKeySet2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudCloudServicesNetwork2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudCluster2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudClusterManager2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudConsole2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudDefaultCniNetwork2022-12-12-preview2022-12-12-preview
NetworkCloudHybridAksCluster2022-12-12-preview2022-12-12-preview
NetworkCloudKubernetesClusternot present2023-05-01-preview
NetworkCloudL2Network2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudL3Network2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudMetricsConfiguration2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudRack2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudStorageAppliance2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudTrunkedNetwork2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudVirtualMachine2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkCloudVolume2022-12-12-preview2023-05-01-preview
NetworkFunctionAzureTrafficCollector2022-05-012022-11-01
NetworkFunctionCollectorPolicy2022-05-012022-11-01
NotificationHubsgetNamespacePnsCredentialsnot present2023-01-01-preview
NotificationHubsgetNotificationHubPnsCredentials2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubslistNamespaceKeys2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubslistNotificationHubKeys2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubsNamespace2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubsNamespaceAuthorizationRule2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubsNotificationHub2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubsNotificationHubAuthorizationRule2017-04-012023-01-01-preview
NotificationHubsPrivateEndpointConnectionnot present2023-01-01-preview
OffAzureHyperVSite2020-01-012020-07-07
OffAzureMasterSite2020-07-072020-07-07
OffAzurePrivateEndpointConnection2020-07-072020-07-07
OffAzureSite2020-01-012020-07-07
OffAzureVCenter2020-01-012020-07-07
OpenEnergyPlatformEnergyService2022-04-04-preview2022-04-04-preview
OpenEnergyPlatformlistEnergyServicePartitions2022-04-04-preview2022-04-04-preview
OperationalInsightsCluster2020-10-012021-06-01
OperationalInsightsDataExport2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsDataSource2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsgetSharedKeys2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsgetWorkspaceSharedKeysnot present2015-11-01-preview
OperationalInsightsLinkedService2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsLinkedStorageAccount2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsMachineGroup2015-11-01-preview2015-11-01-preview
OperationalInsightsQuery2019-09-012019-09-01
OperationalInsightsQueryPack2019-09-012019-09-01
OperationalInsightsSavedSearch2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsStorageInsightConfig2020-08-012020-08-01
OperationalInsightsTable2021-12-01-preview2022-10-01
OperationalInsightsWorkspace2020-10-012022-10-01
OperationsManagementManagementAssociation2015-11-01-preview2015-11-01-preview
OperationsManagementManagementConfiguration2015-11-01-preview2015-11-01-preview
OperationsManagementSolution2015-11-01-preview2015-11-01-preview
OrbitalContactnot present2022-11-01
OrbitalContactProfilenot present2022-11-01
OrbitallistSpacecraftAvailableContactsnot present2022-11-01
OrbitalSpacecraftnot present2022-11-01
PeeringConnectionMonitorTest2021-06-012022-10-01
PeeringPeerAsn2021-01-012022-10-01
PeeringPeering2021-01-012022-10-01
PeeringPeeringService2021-01-012022-10-01
PeeringPrefix2021-01-012022-10-01
PeeringRegisteredAsn2021-01-012022-10-01
PeeringRegisteredPrefix2021-01-012022-10-01
PolicyInsightsAttestationAtResource2021-01-012022-09-01
PolicyInsightsAttestationAtResourceGroup2021-01-012022-09-01
PolicyInsightsAttestationAtSubscription2021-01-012022-09-01
PolicyInsightslistRemediationDeploymentsAtManagementGroup2019-07-012021-10-01
PolicyInsightslistRemediationDeploymentsAtResource2019-07-012021-10-01
PolicyInsightslistRemediationDeploymentsAtResourceGroup2019-07-012021-10-01
PolicyInsightslistRemediationDeploymentsAtSubscription2019-07-012021-10-01
PolicyInsightsRemediationAtManagementGroup2019-07-012021-10-01
PolicyInsightsRemediationAtResource2019-07-012021-10-01
PolicyInsightsRemediationAtResourceGroup2019-07-012021-10-01
PolicyInsightsRemediationAtSubscription2019-07-012021-10-01
PortalConsole2018-10-012018-10-01
PortalConsoleWithLocation2018-10-012018-10-01
PortalDashboard2020-09-01-preview2020-09-01-preview
PortallistListTenantConfigurationViolation2020-09-01-preview2020-09-01-preview
PortalTenantConfiguration2020-09-01-preview2020-09-01-preview
PortalUserSettings2018-10-012018-10-01
PortalUserSettingsWithLocation2018-10-012018-10-01
PowerBIlistWorkspaceCollectionAccessKeys2016-01-292016-01-29
PowerBIPowerBIResource2020-06-012020-06-01
PowerBIPrivateEndpointConnection2020-06-012020-06-01
PowerBIWorkspaceCollection2016-01-292016-01-29
PowerBIDedicatedAutoScaleVCore2021-01-012021-01-01
PowerBIDedicatedCapacityDetails2021-01-012021-01-01
PowerPlatformAccount2020-10-30-preview2020-10-30-preview
PowerPlatformEnterprisePolicy2020-10-30-preview2020-10-30-preview
PowerPlatformPrivateEndpointConnection2020-10-30-preview2020-10-30-preview
ProfessionalServiceProfessionalServiceSubscriptionLevel2023-07-01-preview2023-07-01-preview
ProviderHubDefaultRollout2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubNotificationRegistration2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubOperationByProviderRegistration2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubProviderRegistration2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubResourceTypeRegistration2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubSkus2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubSkusNestedResourceTypeFirst2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubSkusNestedResourceTypeSecond2020-11-202021-09-01-preview
ProviderHubSkusNestedResourceTypeThird2020-11-202021-09-01-preview
PurviewAccount2020-12-01-preview2021-12-01
PurviewKafkaConfigurationnot present2021-12-01
PurviewlistAccountKeys2020-12-01-preview2021-12-01
PurviewlistFeatureAccountnot present2021-12-01
PurviewlistFeatureSubscriptionnot present2021-12-01
PurviewPrivateEndpointConnection2020-12-01-preview2021-12-01
QuantumWorkspace2019-11-04-preview2022-01-10-preview
RecommendationsServiceAccount2022-02-012022-02-01
RecommendationsServiceModeling2022-02-012022-02-01
RecommendationsServiceServiceEndpoint2022-02-012022-02-01
RecoveryServicesgetRecoveryPointAccessToken2018-12-202023-01-15
RecoveryServicesPrivateEndpointConnection2021-02-012023-04-01
RecoveryServicesProtectedItem2021-02-012023-04-01
RecoveryServicesProtectionContainer2021-02-012023-04-01
RecoveryServicesProtectionIntent2021-02-012023-04-01
RecoveryServicesProtectionPolicy2021-02-012023-04-01
RecoveryServicesReplicationFabric2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationMigrationItem2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationNetworkMapping2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationPolicy2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationProtectedItem2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationProtectionContainerMapping2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationRecoveryPlan2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationRecoveryServicesProvider2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationStorageClassificationMapping2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesReplicationvCenter2018-07-102023-04-01
RecoveryServicesResourceGuardProxy2021-02-01-preview2023-04-01
RecoveryServicesVault2021-01-012023-04-01
RedHatOpenShiftlistOpenShiftClusterAdminCredentials2021-09-01-preview2022-09-04
RedHatOpenShiftlistOpenShiftClusterCredentials2020-04-302022-09-04
RedHatOpenShiftMachinePoolnot present2022-09-04
RedHatOpenShiftOpenShiftCluster2020-04-302022-09-04
RedHatOpenShiftSecretnot present2022-09-04
RedHatOpenShiftSyncIdentityProvidernot present2022-09-04
RedHatOpenShiftSyncSetnot present2022-09-04
RelayHybridConnection2017-04-012021-11-01
RelayHybridConnectionAuthorizationRule2017-04-012021-11-01
RelaylistHybridConnectionKeys2017-04-012021-11-01
RelaylistNamespaceKeys2017-04-012021-11-01
RelaylistWCFRelayKeys2017-04-012021-11-01
RelayNamespace2017-04-012021-11-01
RelayNamespaceAuthorizationRule2017-04-012021-11-01
RelayPrivateEndpointConnection2018-01-01-preview2021-11-01
RelayWCFRelay2017-04-012021-11-01
RelayWCFRelayAuthorizationRule2017-04-012021-11-01
ResourceConnectorAppliance2021-10-31-preview2022-10-27
ResourceConnectorlistApplianceClusterCustomerUserCredential2022-04-15-preview2022-04-15-preview
ResourceConnectorlistApplianceClusterUserCredential2021-10-31-preview2022-10-27
ResourceConnectorlistApplianceKeysnot present2022-10-27
ResourceGraphGraphQuery2018-09-01-preview2020-04-01-preview
ResourceHealthlistSecurityAdvisoryImpactedResourceBySubscriptionIdAndEventId2022-10-01-preview2022-10-01
ResourceHealthlistSecurityAdvisoryImpactedResourceByTenantIdAndEventId2022-10-01-preview2022-10-01
ResourcesDeployment2021-01-012022-09-01
ResourcesDeploymentAtManagementGroupScope2021-01-012022-09-01
ResourcesDeploymentAtScope2021-01-012022-09-01
ResourcesDeploymentAtSubscriptionScope2021-01-012022-09-01
ResourcesDeploymentAtTenantScope2021-01-012022-09-01
ResourcesDeploymentScript2020-10-012020-10-01
ResourcesDeploymentStackAtManagementGroupnot present2022-08-01-preview
ResourcesDeploymentStackAtResourceGroupnot present2022-08-01-preview
ResourcesDeploymentStackAtSubscriptionnot present2022-08-01-preview
ResourcesResource2019-05-012022-09-01
ResourcesResourceGroup2019-05-012022-09-01
ResourcesTagAtScope2019-10-012022-09-01
ResourcesTemplateSpec2022-02-012022-02-01
ResourcesTemplateSpecVersion2022-02-012022-02-01
SaaSlistSaasResourceAccessToken2018-03-01-beta2018-03-01-beta
SaaSlistSaasSubscriptionLevelAccessToken2018-03-01-beta2018-03-01-beta
SaaSSaasSubscriptionLevel2018-03-01-beta2018-03-01-beta
SchedulerJob2016-03-012016-03-01
SchedulerJobCollection2016-03-012016-03-01
ScVmmAvailabilitySet2020-06-05-preview2022-05-21-preview
ScVmmCloud2020-06-05-preview2022-05-21-preview
ScVmmGuestAgentnot present2022-05-21-preview
ScVmmHybridIdentityMetadatanot present2022-05-21-preview
ScVmmInventoryItem2020-06-05-preview2022-05-21-preview
ScVmmMachineExtensionnot present2022-05-21-preview
ScVmmVirtualMachine2020-06-05-preview2022-05-21-preview
ScVmmVirtualMachineTemplate2020-06-05-preview2022-05-21-preview
ScVmmVirtualNetwork2020-06-05-preview2022-05-21-preview
ScVmmVmmServer2020-06-05-preview2022-05-21-preview
SearchlistAdminKey2020-08-012022-09-01
SearchlistQueryKeyBySearchService2020-08-012022-09-01
SearchPrivateEndpointConnection2020-08-012022-09-01
SearchService2020-08-012022-09-01
SearchSharedPrivateLinkResource2020-08-012022-09-01
SecurityAdaptiveApplicationControl2020-01-012020-01-01
SecurityAdvancedThreatProtection2019-01-012019-01-01
SecurityAlertsSuppressionRule2019-01-01-preview2019-01-01-preview
SecurityAPICollectionnot present2022-11-20-preview
SecurityApplication2022-07-01-preview2022-07-01-preview
SecurityAssessment2020-01-012021-06-01
SecurityAssessmentMetadataInSubscription2020-01-012021-06-01
SecurityAssessmentsMetadataSubscriptionnot present2019-01-01-preview
SecurityAssignment2021-08-01-preview2021-08-01-preview
SecurityAutomation2019-01-01-preview2019-01-01-preview
SecurityConnector2020-01-01-preview2020-01-01-preview
SecurityCustomAssessmentAutomation2021-07-01-preview2021-07-01-preview
SecurityCustomEntityStoreAssignment2021-07-01-preview2021-07-01-preview
SecurityDeviceSecurityGroup2019-08-012019-08-01
SecurityGovernanceAssignmentnot present2022-01-01-preview
SecurityGovernanceRulenot present2022-01-01-preview
SecurityIngestionSetting2021-01-15-preview2021-01-15-preview
SecurityIotSecuritySolution2019-08-012019-08-01
SecurityJitNetworkAccessPolicy2020-01-012020-01-01
SecuritylistIngestionSettingConnectionStrings2021-01-15-preview2021-01-15-preview
SecuritylistIngestionSettingTokens2021-01-15-preview2021-01-15-preview
SecuritySecurityConnector2021-07-01-preview2023-03-01-preview
SecuritySecurityConnectorApplication2022-07-01-preview2022-07-01-preview
SecuritySecurityContact2020-01-01-preview2020-01-01-preview
SecuritySecurityOperatornot present2023-01-01-preview
SecurityServerVulnerabilityAssessment2020-01-012020-01-01
SecurityServerVulnerabilityAssessmentsSettingnot present2023-05-01
SecuritySqlVulnerabilityAssessmentBaselineRule2020-07-01-preview2023-02-01-preview
SecurityStandard2021-08-01-preview2021-08-01-preview
SecurityWorkspaceSetting2017-08-01-preview2017-08-01-preview
SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsAdtAPI2021-03-082021-03-08
SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsComp2021-03-082021-03-08
SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsForEDM2021-03-082021-03-08
SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsForMIPPolicySync2021-03-082021-03-08
SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsForSCCPowershell2021-03-082021-03-08
SecurityAndCompliancePrivateEndpointConnectionsSec2021-03-082021-03-08
SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForEDMUpload2021-03-082021-03-08
SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForM365ComplianceCenter2021-03-082021-03-08
SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForM365SecurityCenter2021-03-082021-03-08
SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForMIPPolicySync2021-03-082021-03-08
SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForO365ManagementActivityAPI2021-03-082021-03-08
SecurityAndComplianceprivateLinkServicesForSCCPowershell2021-03-082021-03-08
SecurityDevOpsAzureDevOpsConnector2022-09-01-preview2022-09-01-preview
SecurityDevOpsGitHubConnector2022-09-01-preview2022-09-01-preview
SecurityInsightsAction2020-01-012023-02-01
SecurityInsightsAlertRule2020-01-012023-02-01
SecurityInsightsAutomationRule2019-01-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsBookmark2020-01-012023-02-01
SecurityInsightsBookmarkRelation2019-01-01-preview2023-06-01-preview
SecurityInsightsContentPackagenot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsContentTemplatenot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsDataConnector2020-01-012023-02-01
SecurityInsightsEntityQuery2021-03-01-preview2023-06-01-preview
SecurityInsightsFileImportnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsgetEntitiesGetTimeline2019-01-01-preview2023-06-01-preview
SecurityInsightsgetEntityInsights2019-01-01-preview2023-06-01-preview
SecurityInsightsHuntnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsHuntCommentnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsHuntRelationnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsIncident2020-01-012023-02-01
SecurityInsightsIncidentComment2021-03-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsIncidentRelation2021-03-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsIncidentTasknot present2023-06-01-preview
SecurityInsightslistSourceControlRepositories2021-03-01-preview2023-06-01-preview
SecurityInsightsMetadata2021-03-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsProductSetting2021-03-01-preview2023-06-01-preview
SecurityInsightsSecurityMLAnalyticsSetting2022-05-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsSentinelOnboardingState2021-03-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsSourceControl2021-03-01-preview2023-05-01-preview
SecurityInsightsThreatIntelligenceIndicator2019-01-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsWatchlist2021-03-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsWatchlistItem2021-03-01-preview2023-02-01
SecurityInsightsWorkspaceManagerAssignmentnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsWorkspaceManagerConfigurationnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsWorkspaceManagerGroupnot present2023-06-01-preview
SecurityInsightsWorkspaceManagerMembernot present2023-06-01-preview
SerialConsoleSerialPort2018-05-012018-05-01
ServiceBusDisasterRecoveryConfig2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBuslistDisasterRecoveryConfigKeys2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBuslistNamespaceKeys2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBuslistQueueKeys2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBuslistTopicKeys2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusMigrationConfig2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusNamespace2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusNamespaceAuthorizationRule2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusNamespaceIpFilterRule2018-01-01-preview2018-01-01-preview
ServiceBusNamespaceNetworkRuleSet2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusNamespaceVirtualNetworkRule2018-01-01-preview2018-01-01-preview
ServiceBusPrivateEndpointConnection2018-01-01-preview2022-01-01-preview
ServiceBusQueue2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusQueueAuthorizationRule2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusRule2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusSubscription2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusTopic2017-04-012022-01-01-preview
ServiceBusTopicAuthorizationRule2017-04-012022-01-01-preview
ServiceFabricApplication2020-03-01This was deprecated along with the non-managed cluster
ServiceFabricApplicationType2020-03-01This was deprecated along with the non-managed cluster
ServiceFabricApplicationTypeVersion2020-03-01This was deprecated along with the non-managed cluster
ServiceFabricCluster2020-03-01Replaced with the more recent ManagedCluster. This is still available via the version-specific module v20210601
ServiceFabricgetmanagedAzResiliencyStatus2022-02-01-preview2023-03-01-preview
ServiceFabriclistListUpgradableVersionPost2020-12-01-previewThis was deprecated along with the non-managed cluster
ServiceFabricManagedCluster2020-01-01-preview2023-03-01-preview
ServiceFabricManagedClusterApplicationnot present2023-03-01-preview
ServiceFabricManagedClusterApplicationTypenot present2023-03-01-preview
ServiceFabricManagedClusterApplicationTypeVersionnot present2023-03-01-preview
ServiceFabricManagedClusterServicenot present2023-03-01-preview
ServiceFabricNodeType2020-01-01-preview2023-03-01-preview
ServiceFabricService2020-03-01This was deprecated along with the non-managed cluster
ServiceFabricMeshApplication2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceFabricMeshGateway2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceFabricMeshlistSecretValue2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceFabricMeshNetwork2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceFabricMeshSecret2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceFabricMeshSecretValue2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceFabricMeshVolume2018-09-01-preview2018-09-01-preview
ServiceLinkerConnectornot present2022-11-01-preview
ServiceLinkerConnectorDryrunnot present2022-11-01-preview
ServiceLinkerLinker2021-11-01-preview2022-11-01-preview
ServiceLinkerLinkerDryrunnot present2022-11-01-preview
ServiceLinkerlistLinkerConfigurations2021-11-01-preview2022-11-01-preview
ServiceNetworkingAssociationsInterface2022-10-01-preview2023-05-01-preview
ServiceNetworkingFrontendsInterface2022-10-01-preview2023-05-01-preview
ServiceNetworkingTrafficControllerInterface2022-10-01-preview2023-05-01-preview
SignalRServicelistSignalRKeys2020-05-012023-02-01
SignalRServiceSignalR2020-05-012023-02-01
SignalRServiceSignalRCustomCertificate2022-02-012023-02-01
SignalRServiceSignalRCustomDomain2022-02-012023-02-01
SignalRServiceSignalRPrivateEndpointConnection2020-05-012023-02-01
SignalRServiceSignalRReplicanot present2023-03-01-preview
SignalRServiceSignalRSharedPrivateLinkResource2021-04-01-preview2023-02-01
SoftwarePlanHybridUseBenefit2019-06-01-preview2019-12-01
SolutionsApplication2019-07-012021-07-01
SolutionsApplicationDefinition2019-07-012021-07-01
SolutionsJitRequest2019-07-012021-07-01
SolutionslistApplicationAllowedUpgradePlans2021-07-012021-07-01
SolutionslistApplicationTokensnot present2021-07-01
SqlBackupLongTermRetentionPolicynot present2017-03-01-preview
SqlBackupShortTermRetentionPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDatabase2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDatabaseAdvisor2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDatabaseBlobAuditingPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDatabaseSecurityAlertPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDatabaseSqlVulnerabilityAssessmentRuleBaselinenot present2022-11-01-preview
SqlDatabaseThreatDetectionPolicynot present2014-04-01
SqlDatabaseVulnerabilityAssessment2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDatabaseVulnerabilityAssessmentRuleBaseline2020-11-01-preview2021-11-01
SqlDataMaskingPolicy2014-04-012021-11-01
SqlDisasterRecoveryConfiguration2014-04-012014-04-01
SqlDistributedAvailabilityGroup2021-05-01-preview2021-11-01
SqlElasticPool2020-11-01-preview2021-11-01
SqlEncryptionProtector2020-11-01-preview2021-11-01
SqlExtendedDatabaseBlobAuditingPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlExtendedServerBlobAuditingPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlFailoverGroup2020-11-01-preview2021-11-01
SqlFirewallRule2020-11-01-preview2021-11-01
SqlGeoBackupPolicy2014-04-012021-11-01
SqlInstanceFailoverGroup2020-11-01-preview2021-11-01
SqlInstancePool2020-11-01-preview2021-11-01
SqlIPv6FirewallRule2021-08-01-preview2021-11-01
SqlJob2020-11-01-preview2021-11-01
SqlJobAgent2020-11-01-preview2021-11-01
SqlJobCredential2020-11-01-preview2021-11-01
SqlJobStep2020-11-01-preview2021-11-01
SqlJobTargetGroup2020-11-01-preview2021-11-01
SqlLongTermRetentionPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedDatabase2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedDatabaseSensitivityLabel2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedDatabaseVulnerabilityAssessment2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedDatabaseVulnerabilityAssessmentRuleBaseline2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedInstance2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedInstanceAdministrator2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedInstanceAzureADOnlyAuthentication2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedInstanceKey2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedInstanceLongTermRetentionPolicynot present2022-11-01-preview
SqlManagedInstancePrivateEndpointConnection2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedInstanceVulnerabilityAssessment2020-11-01-preview2021-11-01
SqlManagedServerDnsAlias2021-11-01-preview2021-11-01
SqlOutboundFirewallRule2021-02-01-preview2021-11-01
SqlPrivateEndpointConnection2020-11-01-preview2021-11-01
SqlSensitivityLabel2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServer2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerAdvisor2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerAzureADAdministrator2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerAzureADOnlyAuthentication2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerBlobAuditingPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerCommunicationLink2014-04-012014-04-01
SqlServerDnsAlias2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerKey2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerSecurityAlertPolicy2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerTrustCertificate2021-05-01-preview2021-11-01
SqlServerTrustGroup2020-11-01-preview2021-11-01
SqlServerVulnerabilityAssessment2020-11-01-preview2021-11-01
SqlSqlVulnerabilityAssessmentRuleBaselinenot present2022-11-01-preview
SqlSqlVulnerabilityAssessmentsSettingnot present2022-11-01-preview
SqlStartStopManagedInstanceSchedulenot present2022-11-01-preview
SqlSyncAgent2020-11-01-preview2021-11-01
SqlSyncGroup2020-11-01-preview2021-11-01
SqlSyncMember2020-11-01-preview2021-11-01
SqlTransparentDataEncryption2014-04-012021-11-01
SqlVirtualNetworkRule2020-11-01-preview2021-11-01
SqlWorkloadClassifier2020-11-01-preview2021-11-01
SqlWorkloadGroup2020-11-01-preview2021-11-01
SqlVirtualMachineAvailabilityGroupListener2017-03-01-preview2022-02-01
SqlVirtualMachineSqlVirtualMachine2017-03-01-preview2022-02-01
SqlVirtualMachineSqlVirtualMachineGroup2017-03-01-preview2022-02-01
StorageBlobContainer2021-02-012022-09-01
StorageBlobContainerImmutabilityPolicy2021-02-012022-09-01
StorageBlobInventoryPolicy2021-02-012022-09-01
StorageBlobServiceProperties2021-02-012022-09-01
StorageEncryptionScope2021-02-012022-09-01
StorageFileServiceProperties2021-02-012022-09-01
StorageFileShare2021-02-012022-09-01
StoragelistLocalUserKeys2021-08-012022-09-01
StoragelistStorageAccountKeys2021-02-012022-09-01
StoragelistStorageAccountSAS2021-02-012022-09-01
StoragelistStorageAccountServiceSAS2021-02-012022-09-01
StorageLocalUser2021-08-012022-09-01
StorageManagementPolicy2021-02-012022-09-01
StorageObjectReplicationPolicy2021-02-012022-09-01
StoragePrivateEndpointConnection2021-02-012022-09-01
StorageQueue2021-02-012022-09-01
StorageQueueServiceProperties2021-02-012022-09-01
StorageStorageAccount2021-02-012022-09-01
StorageTable2021-02-012022-09-01
StorageTableServiceProperties2021-02-012022-09-01
StorageCacheamlFilesystemnot present2023-05-01
StorageCacheCache2021-03-012023-05-01
StorageCachegetRequiredAmlFSSubnetsSizenot present2023-05-01
StorageCacheStorageTarget2021-03-012023-05-01
StorageMoverAgent2022-07-01-preview2023-03-01
StorageMoverEndpoint2022-07-01-preview2023-03-01
StorageMoverJobDefinition2022-07-01-preview2023-03-01
StorageMoverProject2022-07-01-preview2023-03-01
StorageMoverStorageMover2022-07-01-preview2023-03-01
StoragePoolDiskPool2020-03-15-preview2021-08-01
StoragePoolIscsiTarget2020-03-15-preview2021-08-01
StorageSyncCloudEndpoint2020-03-012022-06-01
StorageSyncPrivateEndpointConnection2020-03-012022-06-01
StorageSyncRegisteredServer2020-03-012022-06-01
StorageSyncServerEndpoint2020-03-012022-06-01
StorageSyncStorageSyncService2020-03-012022-06-01
StorageSyncSyncGroup2020-03-012022-06-01
StorSimpleAccessControlRecord2017-06-012017-06-01
StorSimpleBackupPolicy2017-06-012017-06-01
StorSimpleBackupSchedule2017-06-012017-06-01
StorSimpleBandwidthSetting2017-06-012017-06-01
StorSimplegetManagerDevicePublicEncryptionKey2017-06-012017-06-01
StorSimplelistDeviceFailoverSets2017-06-012017-06-01
StorSimplelistDeviceFailoverTars2017-06-012017-06-01
StorSimplelistManagerActivationKey2017-06-012017-06-01
StorSimplelistManagerPublicEncryptionKey2017-06-012017-06-01
StorSimpleManager2017-06-012017-06-01
StorSimpleManagerExtendedInfo2017-06-012017-06-01
StorSimpleStorageAccountCredential2017-06-012017-06-01
StorSimpleVolume2017-06-012017-06-01
StorSimpleVolumeContainer2017-06-012017-06-01
StreamAnalyticsCluster2020-03-01-preview2020-03-01
StreamAnalyticsFunction2016-03-012020-03-01
StreamAnalyticsInput2016-03-012020-03-01
StreamAnalyticslistClusterStreamingJobs2020-03-01-preview2020-03-01
StreamAnalyticsOutput2016-03-012020-03-01
StreamAnalyticsPrivateEndpoint2020-03-01-preview2020-03-01
StreamAnalyticsStreamingJob2016-03-012020-03-01
SubscriptionAlias2020-09-012021-10-01
SynapseBigDataPool2021-03-012021-06-01
SynapseDatabase2021-04-01-preview2021-04-01-preview
SynapseDatabasePrincipalAssignment2021-04-01-preview2021-04-01-preview
SynapseDataConnection2021-04-01-preview2021-04-01-preview
SynapsegetIntegrationRuntimeConnectionInfo2021-03-012021-06-01
SynapsegetIntegrationRuntimeObjectMetadatum2021-03-012021-06-01
SynapsegetIntegrationRuntimeStatus2021-03-012021-06-01
SynapseIntegrationRuntime2021-03-012021-06-01
SynapseIpFirewallRule2021-03-012021-06-01
SynapseKey2021-03-012021-06-01
SynapsekustoPool2021-04-01-previewRenamed to KustoPool
SynapseKustoPoolnot present2021-06-01-preview
SynapseKustoPoolAttachedDatabaseConfiguration2021-06-01-preview2021-06-01-preview
SynapseKustoPoolDatabasenot present2021-06-01-preview
SynapseKustoPoolDatabasePrincipalAssignmentnot present2021-06-01-preview
SynapseKustoPoolDataConnectionnot present2021-06-01-preview
SynapseKustoPoolPrincipalAssignment2021-04-01-preview2021-06-01-preview
SynapselistIntegrationRuntimeAuthKey2021-03-012021-06-01
SynapselistKustoPoolFollowerDatabases2021-06-01-preview2021-06-01-preview
SynapselistKustoPoolLanguageExtensions2021-06-01-preview2021-06-01-preview
SynapsePrivateEndpointConnection2021-03-012021-06-01
SynapsePrivateLinkHub2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPool2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPoolSensitivityLabel2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPoolTransparentDataEncryption2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPoolVulnerabilityAssessment2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPoolVulnerabilityAssessmentRuleBaseline2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPoolWorkloadClassifier2021-03-012021-06-01
SynapseSqlPoolWorkloadGroup2021-03-012021-06-01
SynapseWorkspace2021-03-012021-06-01
SynapseWorkspaceAadAdmin2021-03-012021-06-01
SynapseWorkspaceManagedSqlServerVulnerabilityAssessment2021-03-012021-06-01
SynapseWorkspaceSqlAadAdmin2021-03-012021-06-01
SyntexDocumentProcessor2022-09-15-preview2022-09-15-preview
TestBaseCustomerEvent2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBaseFavoriteProcess2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetBillingHubServiceFreeHourBalance2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetBillingHubServiceUsage2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetPackageDownloadURL2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetTestBaseAccountFileUploadUrl2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetTestResultConsoleLogDownloadURL2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetTestResultDownloadURL2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasegetTestResultVideoDownloadURL2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBasePackage2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TestBaseTestBaseAccount2022-04-01-preview2022-04-01-preview
TimeSeriesInsightsAccessPolicy2020-05-152020-05-15
TimeSeriesInsightsEnvironment2020-05-152020-05-15
TimeSeriesInsightsEventSource2020-05-152020-05-15
TimeSeriesInsightsPrivateEndpointConnection2021-03-31-preview2021-03-31-preview
TimeSeriesInsightsReferenceDataSet2020-05-152020-05-15
VideoAnalyzerAccessPolicy2021-05-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerEdgeModule2021-05-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerlistEdgeModuleProvisioningToken2021-05-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerlistVideoContentToken2021-11-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerlistVideoStreamingToken2021-05-01-previewReplaced with listVideoContentToken
VideoAnalyzerLivePipeline2021-11-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerPipelineJob2021-11-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerPipelineTopology2021-11-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerPrivateEndpointConnection2021-11-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerVideo2021-05-01-preview2021-11-01-preview
VideoAnalyzerVideoAnalyzer2021-05-01-preview2021-11-01-preview
VideoIndexerAccount2021-10-18-preview2022-08-01
VirtualMachineImagesTriggernot present2022-07-01
VirtualMachineImagesVirtualMachineImageTemplate2020-02-142022-07-01
VisualStudioAccount2014-04-01-preview2017-11-01-preview
VisualStudioExtension2014-04-01-preview2017-11-01-preview
VMwareCloudSimpleDedicatedCloudNode2019-04-012019-04-01
VMwareCloudSimpleDedicatedCloudService2019-04-012019-04-01
VMwareCloudSimpleVirtualMachine2019-04-012019-04-01
VoiceServicesCommunicationsGateway2022-12-01-preview2023-04-03
VoiceServicesContact2022-12-01-preview2022-12-01-preview
VoiceServicesTestLine2022-12-01-preview2023-04-03
WebAppServiceEnvironment2020-12-012022-09-01
WebAppServiceEnvironmentAseCustomDnsSuffixConfiguration2022-03-012022-09-01
WebAppServiceEnvironmentPrivateEndpointConnection2020-12-012022-09-01
WebAppServicePlan2020-12-012022-09-01
WebAppServicePlanRouteForVnet2020-12-012022-09-01
WebCertificate2020-12-012022-09-01
WebConnection2016-06-012016-06-01
WebConnectionGateway2016-06-012016-06-01
WebCustomApi2016-06-012016-06-01
WebKubeEnvironment2021-01-012022-09-01
WeblistAppServicePlanHybridConnectionKeys2020-12-012022-09-01
WeblistConnectionConsentLinks2016-06-012016-06-01
WeblistConnectionKeys2015-08-01-preview2015-08-01-preview
WeblistContainerAppSecrets2021-03-01This moved into the ContainerApp service
WeblistCustomApiWsdlInterfaces2016-06-012016-06-01
WeblistSiteIdentifiersAssignedToHostName2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteAppSettings2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteBuildAppSettings2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteBuildFunctionAppSettings2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteConfiguredRoles2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteFunctionAppSettings2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteSecrets2020-12-012022-09-01
WeblistStaticSiteUsers2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppApplicationSettings2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppApplicationSettingsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppAuthSettings2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppAuthSettingsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppAzureStorageAccounts2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppAzureStorageAccountsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppBackupConfiguration2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppBackupConfigurationSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppBackupStatusSecrets2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppBackupStatusSecretsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppConnectionStrings2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppConnectionStringsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppFunctionKeys2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppFunctionKeysSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppFunctionSecrets2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppFunctionSecretsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppHostKeys2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppHostKeysSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppHybridConnectionKeys2018-11-012018-11-01
WeblistWebAppHybridConnectionKeysSlot2018-11-012018-11-01
WeblistWebAppMetadata2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppMetadataSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppPublishingCredentials2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppPublishingCredentialsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSiteBackups2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSiteBackupsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSitePushSettings2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSitePushSettingsSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSyncFunctionTriggers2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSyncFunctionTriggersSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSyncStatus2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppSyncStatusSlot2020-12-012022-09-01
WeblistWebAppWorkflowsConnectionsnot present2022-09-01
WeblistWebAppWorkflowsConnectionsSlotnot present2022-09-01
WeblistWorkflowRunActionExpressionTraces2022-03-012022-09-01
WeblistWorkflowRunActionRepetitionExpressionTraces2022-03-012022-09-01
WeblistWorkflowTriggerCallbackUrl2022-03-012022-09-01
WebStaticSite2020-12-012022-09-01
WebStaticSiteBuildDatabaseConnectionnot present2022-09-01
WebStaticSiteCustomDomain2020-12-012022-09-01
WebStaticSiteDatabaseConnectionnot present2022-09-01
WebStaticSiteLinkedBackend2022-03-012022-09-01
WebStaticSiteLinkedBackendForBuild2022-03-012022-09-01
WebStaticSitePrivateEndpointConnection2020-12-012022-09-01
WebStaticSiteUserProvidedFunctionAppForStaticSite2020-12-012022-09-01
WebStaticSiteUserProvidedFunctionAppForStaticSiteBuild2020-12-012022-09-01
WebWebApp2020-12-012022-09-01
WebWebAppApplicationSettings2020-12-012022-09-01
WebWebAppApplicationSettingsSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppAuthSettings2020-12-012022-09-01
WebWebAppAuthSettingsSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppAuthSettingsV22020-12-012021-02-01
WebWebAppAuthSettingsV2Slot2020-12-012021-02-01
WebWebAppAzureStorageAccounts2020-12-012022-09-01
WebWebAppAzureStorageAccountsSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppBackupConfiguration2020-12-012022-09-01
WebWebAppBackupConfigurationSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppConnectionStrings2020-12-012022-09-01
WebWebAppConnectionStringsSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppDeployment2020-12-012022-09-01
WebWebAppDeploymentSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppDiagnosticLogsConfiguration2020-12-012022-09-01
WebWebAppDomainOwnershipIdentifier2020-12-012022-09-01
WebWebAppDomainOwnershipIdentifierSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppFtpAllowednot present2022-09-01
WebWebAppFunction2020-12-012022-09-01
WebWebAppHostNameBinding2020-12-012022-09-01
WebWebAppHostNameBindingSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppHybridConnection2020-12-012022-09-01
WebWebAppHybridConnectionSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppInstanceFunctionSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppMetadata2020-12-012022-09-01
WebWebAppMetadataSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppPremierAddOn2020-12-012022-09-01
WebWebAppPremierAddOnSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppPrivateEndpointConnection2020-12-012022-09-01
WebWebAppPrivateEndpointConnectionSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppPublicCertificate2020-12-012022-09-01
WebWebAppPublicCertificateSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppRelayServiceConnection2020-12-012022-09-01
WebWebAppRelayServiceConnectionSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppScmAllowednot present2022-09-01
WebWebAppSiteExtension2020-12-012022-09-01
WebWebAppSiteExtensionSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppSitePushSettings2020-12-012022-09-01
WebWebAppSitePushSettingsSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppSlotConfigurationNames2020-12-012022-09-01
WebWebAppSourceControl2020-12-012022-09-01
WebWebAppSourceControlSlot2020-12-012022-09-01
WebWebAppSwiftVirtualNetworkConnection2020-10-012022-09-01
WebWebAppSwiftVirtualNetworkConnectionSlot2020-10-012022-09-01
WebWebAppVnetConnection2020-12-012022-09-01
WebWebAppVnetConnectionSlot2020-12-012022-09-01
WebPubSublistWebPubSubKeys2021-04-01-preview2023-02-01
WebPubSubWebPubSub2021-04-01-preview2023-02-01
WebPubSubWebPubSubCustomCertificatenot present2023-02-01
WebPubSubWebPubSubCustomDomainnot present2023-02-01
WebPubSubWebPubSubHub2021-10-012023-02-01
WebPubSubWebPubSubPrivateEndpointConnection2021-04-01-preview2023-02-01
WebPubSubWebPubSubReplicanot present2023-03-01-preview
WebPubSubWebPubSubSharedPrivateLinkResource2021-04-01-preview2023-02-01
WindowsESUMultipleActivationKey2019-09-16-preview2019-09-16-preview
WindowsIoTService2019-06-012019-06-01
WorkloadsgetSAPAvailabilityZoneDetails2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsgetSAPDiskConfigurations2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsgetSAPSizingRecommendations2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsgetSAPSupportedSku2021-12-01-preview2023-04-01
Workloadsmonitor2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsPhpWorkload2021-12-01-previewDeprecated by Azure
WorkloadsProviderInstance2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsSAPApplicationServerInstance2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsSAPCentralInstance2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsSAPDatabaseInstance2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsSapLandscapeMonitornot present2023-04-01
WorkloadsSAPVirtualInstance2021-12-01-preview2023-04-01
WorkloadsWordpressInstance2021-12-01-previewDeprecated by Azure

Learn more

Discover the getting started guides, and learn about Pulumi concepts.

Explore Docs

Talk to a human

Have questions about Pulumi? We're happy to help.

Talk to a human